Kodeks etyki

Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy „Kodeks etyki zawodowej dietetyka Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dokument ten został uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki 20 grudnia 2014r.

Polskie Towarzystwo Dietetyki, mając na względzie dobro pacjentów oraz dbałość o właściwą rangę zawodu dietetyka, opracowało zasady i wartości etyczne, jakimi powinna cechować się każda osoba wykonująca ten zawód. Dietetyk świadomie i dobrowolnie bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Profesjonalność oraz dbałość o wysokie standardy poradnictwa dietetycznego są dla nas szczególnie istotne, z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na usługi żywieniowe i brak właściwych regulacji prawnych w tym zakresie. Brak właściwych kwalifikacji może doprowadzić do istotnych dla zdrowia i życia pacjenta zagrożeń wynikających zarówno z błędnej diagnostyki, jak i zaniechania istotnych dla zdrowia działań lub błędnie wykonywanych zadań zawodowych.

Mamy nadzieję, iż Kodeks będzie wiążący nie tylko dla członków naszego Towarzystwa, ale również dla wszystkich dietetyków w Polsce.

Kodeks etyki – pobierz tutaj