Oddziały

Oddział Krakowski PTD
Przewodnicząca: mgr Maria Kret

Zakład Higieny i Dietetyki CM UJ
ul. Kopernika 7
31 – 034 Kraków

Oddział Łódzki PTD
Przewodnicząca: dr n. o zdr. Agnieszka Kolmaga

Zakład Żywienia i Epidemiologii
Katedra Higieny i Epidemiologii UM w Łodzi
ul Żeligowskiego 7/9

Oddział Wrocławsko-Opolski PTD
Przewodnicząca:  Prof. dr hab. Monika Bronkowska

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 68
45 – 060 Opole

Oddział Śląski PTD
Przewodnicząca: dr n. med. Beata Całyniuk

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Zegadłowicza 3
41-200 Sosnowiec

Oddział Warszawski PTD
Przewodnicząca: dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak, prof. SGGW

Polskie Towarzystwo Dietetyki
Skrytka pocztowa 10
02-770 Warszawa 130