Zadania zawodowe

Dietetyk jest wykwalifikowanym specjalistą ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Poprzez dobór odpowiedniej diety prowadzi profilaktykę chorób dietozależnych oraz jest odpowiedzialny za leczenie żywieniowe w różnych stanach chorobowych. Zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia.

Dietetyk pomoże Ci:

E

zmienić złe nawyki żywieniowe w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu i samopoczucia

E

bezpiecznie schudnąć

E

wspomagać proces leczenia różnych chorób poprzez dobór odpowiednio zbilansowanej diety

E

ocenić stan odżywienia

E

zbilansować dietę osób stosujących diety nietypowe np. wegetariańską, eliminacyjną

E

osobom aktywnie uprawiającym sport

E

edukować w zakresie zasad prawidłowego żywienia

Do zadań dietetyka należy przede wszystkim:

E

planowanie, nadzorowanie i wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności

E

profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych

E

ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii

E

stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób

E

planowanie i opracowanie jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją i zasadami żywienia

E

rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego

E

prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów

E

prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym