Członkostwo

System PTD członkowie

System PTD członkowie

UWAGA! W RAZIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM DOTYCHCZASOWYCH CZŁONKÓW PTD, PROSIMY O KONTAKT Z POSZCZEGÓLNYMI ODDZIAŁAMI PTD:

Oddział Krakowski PTD
oddzial.krakow@ptd.org.pl

Oddział Śląski PTD
oddzial.sosnowiec@ptd.org.pl

Oddział Łódzki PTD
oddzial.lodz@ptd.org.pl

Oddział Warszawski PTD
oddzial.warszawa@ptd.org.pl

Oddział Wrocławsko-Opolski PTD
oddzial.wroclaw@ptd.org.pl

Kto może zostać członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Dietetyki?

Członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki może zostać osoba, która:

  • ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
  • rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka, obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra,
  • rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł inżyniera i magistra inżyniera na tym kierunku,
  • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka.

Pozostałe osoby zainteresowane dietetyką i żywieniem człowieka oraz działalnością statutową PTD zapraszamy do wspierania naszego Towarzystwa.

Szczegółowe informacje o członkach zwyczajnych i honorowych znajdują się w Rozdziale III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI w Statucie Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki?

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, należy wypełnić deklarację członkowską przez system internetowy znajdujący się pod adresem https://ptd.gbbsoft.pl/Account/Register. Podczas rejestracji należy dołączyć skan dokumentu poświadczający kwalifikacje zawodowe.

System elektroniczny umożliwia m.in.: łatwe płacenie składek bezpośrednio przez Internet, wysyłanie wiadomości wewnętrznych do wskazanych członków lub grupy członków, szybką komunikację z Władzami Towarzystwa, pobieranie elektronicznego Certyfikatu przynależności do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, dyskusję na wewnętrznym forum członkowskim, modyfikację swoich danych osobowych itp.

Przystępując do Polskiego Towarzystwa Dietetyki każdy członek zobowiązuje się do przestrzegania statutu, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Towarzystwa.

W razie problemów dotyczących rejestracji na platformie prosimy o kontakt z administratorem: e-mail: sekretarz@ptd.org.pl (pn-pt 8:00-14:00)

Jak dokonać opłaty składki członkowskiej?

Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów, roczna składka członkowska za rok 2024 wynosić będzie 100,00 zł. Opłata członkowska powinna zostać uiszczona do dnia 31 stycznia 2024.

Roczna składka członkowska od roku 2023 wynosi 80 zł. Opłata członkowska powinna zostać uiszczona do dnia 31 stycznia br.

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich poprzez system członkowski. Wpłata dokonana za pośrednictwem systemu transakcyjnego tpay.com jest rejestrowana w systemie na bieżąco w ciągu kilku minut. System tpay.com jest systemem całkowicie bezpiecznym. Nie ponosicie Państwo opłat prowizyjnych za ten sposób płatności.

Składki opłacone poza systemem członkowskim – zwykłym przelewem na konto bankowe są rejestrowane w systemie elektronicznym na początku następnego miesiąca po miesiącu wpłaty (np. zapłata wykonana w styczniu zostanie zarejestrowana w pierwszych dniach lutego). UWAGA! Zmianie uległy numery rachunków bankowych Oddziału Warszawskiego oraz Oddziału Śląskiego.
Oddział Warszawa – 39 1600 1462 1893 7127 6000 0002
Oddział Kraków – 12 1600 1462 1893 7127 6000 0003
Oddział Śląsk – 82 1600 1462 1893 7127 6000 0004
Oddział Wrocław – 55 1600 1462 1893 7127 6000 0005
Oddział Łódź – 28 1600 1462 1893 7127 6000 0006

Jednocześnie informujemy, iż Przewodniczący każdego Oddziału jest zobowiązany do podjęcia kroków statutowych w stosunku do tych Członków Towarzystwa, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PRZEKAZYWANYCH ZA POMOCĄ FORMULARZY NA STRONIE WWW.PTD.ORG.PL oraz WWW.PTD.GBBSOFT.PLPobierz tutaj

Jak otrzymać certyfikat członkowski?

Osoby posiadające zerowe saldo składek członkowskich mogą ze swojego panelu pobrać elektronicznie podpisany Certyfikat przynależności do Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Certyfikat ważny jest do końca roku kalendarzowego.