Wrodzone wady metaboliczne

Zadaniem Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu (WWM) jest:

N

współpraca z dietetykami zajmującymi się leczeniem wwm w różnych ośrodkach medycznych w Polsce

N

doskonalenie zawodowe w zakresie leczenia dietetycznego we wrodzonych wadach metabolizmu

N

opracowanie zaleceń, opinii, wytycznych i standardów dotyczących zasad postępowania dietetycznego we wwm

N

propagowanie wiedzy dotyczącej w/w chorób

Zapraszamy do współpracy wszystkich dietetyków, którzy chcieliby zaangażować się w pracę w ramach ww sekcji. Deklarację prosimy zgłaszać na adres sekcjawwm@ptd.org.pl

Władze Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu PTD:

Przewodnicząca:
dr inż. Agnieszka Kowalik – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Zastępca Przewodniczącej:
dr hab. Ewa Lange – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekcja WWM Polskiego Towarzystwa Dietetyki została powołana przez Zarząd Główny PTD dnia 12.11.2010 roku i zajmuje się dietoterapią wrodzonych wad metabolizmu i innych chorób rzadkich.

Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Dietetyki rozpoczęła w 2017 roku organizację cyklicznych konferencji naukowo-szkoleniowych, pod przewodnim tytułem Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm). Pierwsza konferencja, która odbyła w Warszawie 25 listopada 2017 r., poświęcona została ogólnym zasadom leczenia dietetycznego w różnych wrodzonych wadach metabolizmu, określającym – co dietetyk wiedzieć powinien o zaleceniach, zagrożeniach i odmienności w postępowaniu dietetycznym z pacjentem z wwm.

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami wystapień: kliknij tutaj