Oddziały

Oddział Krakowski PTD
Przewodnicząca: mgr Maria Kret

Zakład Higieny i Dietetyki CM UJ
ul. Kopernika 7
31 – 034 Kraków

Oddział Łódzki PTD
Przewodnicząca: mgr Jolanta Krzyżanowska
Sekretarz – dr n. o zdr. Agnieszka Kolmaga

Zakład Żywienia i Epidemiologii
Katedra Higieny i Epidemiologii UM w Łodzi
ul Żeligowskiego 7/9

Oddział Rzeszowski PTD
Przewodnicząca: dr inż. Barbara Piekło

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów

Oddział Śląski PTD
Przewodnicząca: dr n. med. Beata Całyniuk

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Zegadłowicza 3
41-200 Sosnowiec

Oddział Warszawski PTD
Przewodnicząca: Dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak

Polskie Towarzystwo Dietetyki
Skrytka pocztowa 10
02-770 Warszawa 130

Oddział Wrocławsko-Opolski PTD
Przewodnicząca: Dr hab. inż. Monika Bronkowska

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 68
45 – 060 Opole