Kontakt

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Polskie Towarzystwo Dietetyki
ul. Medyków 14
40-752 Katowice

i

NIP: 6782968752

Kontakt

Sekretarz

Oddział Krakowski PTD
Przewodnicząca: mgr Maria Kret

Zakład Higieny i Dietetyki CM UJ
ul. Kopernika 7
31 – 034 Kraków

Oddział Łódzki PTD
Przewodnicząca: dr n. o zdr. Agnieszka Kolmaga

Zakład Żywienia i Epidemiologii
Katedra Higieny i Epidemiologii UM w Łodzi
ul Żeligowskiego 7/9

Oddział Wrocławsko-Opolski PTD
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Monika Bronkowska

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 68
45 – 060 Opole

Oddział Śląski PTD
Przewodnicząca: dr n. med. Beata Całyniuk

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Zegadłowicza 3
41-200 Sosnowiec

Oddział Warszawski PTD
Przewodnicząca: dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak, prof. SGGW

Polskie Towarzystwo Dietetyki
Skrytka pocztowa 10
02-770 Warszawa 130

Możliwości współpracy
Zapytania odnośnie:

E

współpracy partnerskiej

E

patronatów merytorycznych

E

akcji specjalnych

uprzejmie prosimy kierować na mail: sekretarz@ptd.org.pl

Zasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym
Regulamin przyznawania patronatów – kliknij tutaj
Wniosek o patronat – kliknij tutaj

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem poniższego formularza. Jednak przed przesłaniem pytania uprzejmie prosimy zapoznać się z niżej przedstawioną listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

ELEKTRONICZNY WNIOSEK O PATRONAT PTD