Historia

Plany utworzenia Polskiego Towarzystwa Dietetyki (PTD) pojawiły się w marcu 1985 roku na zebraniu nauczycieli i absolwentów Medycznego Studium Zawodowego nr 6 – Wydziału Dietetyki w Krakowie. Głównym inicjatorem powołania PTD była mgr Anna Rudnicka – wieloletni kierownik szkolenia praktycznego, wykazująca wiele troski o sprawy zawodu dietetyka.

Dnia 25 kwietnia 1986 roku decyzją Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Społeczno – Administracyjnego wpisano do rejestru związków i stowarzyszeń Urzędu Miasta Krakowa pod poz. 301 stowarzyszenie pod nazwą „Polskie Towarzystwo Dietetyki” z siedzibą w Krakowie. Dnia 19 maja 1986 roku Walne Zebranie Członków Założycieli PTD dokonało wyboru Zarządu Głównego. Miejscem urzędowania Zarządu Głównego PTD zostało Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie. Od roku 2009 Zarząd Główny PTD mieści się na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.