Ustawa o zawodzie dietetyka

Opracowanie i złożenie projektu

W dniach 26-28 stycznia 2024 r. podczas posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Władz Oddziałowych PTD, na kanwie obowiązujących aktów prawnych, które określają zasady i warunki wykonywania wybranych zawodów medycznych, opracowano założenia do odrębnego projektu ustawy o zawodzie dietetyka oraz samorządzie zawodowym dietetyków.

Projekt jest konsekwencją postulatów z roku 2022, złożonych przez PTD na etapie konsultacji publicznych do Ustawy o niektórych zawodach medycznych, którą od początku – z założenia, traktowaliśmy jako akt prawny przejściowy, do czasu uchwalenia odrębnej regulacji prawnej dla zawodu Dietetyka. Czynności zawodowe określone zostały w projekcie ustawy na podstawie standardów opracowanych przez European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), w których wskazano wiodące obszary profesjonalnej aktywności dietetyków wraz z odpowiadającymi im trzema specjalnościami zawodowymi.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego odbywającego się w Sejmie RP w dniu 20 lutego 2024 r. pod patronatem Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki – dr Grzegorz Kostelecki złożył na ręce Przewodniczącego Zespołu oczekiwany przez dietetyków oraz pozostałe środowiska medyczne projekt ustawy o zawodzie dietetyka.

Jednym z wypracowanych postulatów Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego, który został przyjęty w podsumowaniu posiedzenia inauguracyjnego i przekazany do Pani Minister Zdrowia jest regulacja zawodu dietetyka odrębną ustawą.

Najważniejsze założenia ustawy o zawodzie dietetyka

Tekst projektu ustawy

Poniżej przedstawiamy pełny tekst projektu ustawy o zawodzie dietetyka i samorządzie zawodowym dietetyków. Nadmieniamy, że projekt jest jeszcze na etapie sprawdzania pod względem zgodności prawnej oraz formalnej.

Otwieramy tym samym konsultacje ze środowiskiem dietetyków oraz naukowców licząc na merytoryczne uwagi, które można zgłaszać za pośrednictwem poniższego formularza.

PROJEKT USTAWY PTD O ZAWODZIE DIETETYKA

Prześlij nam swoją uwagę do projektu ustawy

8 + 7 =