Zarząd

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki

E

dr n. o zdr. Grzegorz Kostelecki – Prezes

E

dr n.med. Beata Całyniuk – Wiceprezes

E

dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak – Wiceprezes

E

mgr Sabina Zajchowska – Sekretarz

E

dr Magdalena Madej-Babula – Skarbnik

E

prof. dr hab. Monika Bronkowska – Członek Zarządu

E

mgr Sylwia Gudej – Członek Zarządu

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

E

dr hab. Ewa Lange – Przewodnicząca

E

dr Joanna Pieczyńska – Zastępca Przewodniczącej

E

dypl. Dietetyk Bożena Piec – Sekretarz

Najwyższą Władzą PTD jest Krajowy Zjazd Delegatów – zwyczajny i nadzwyczajny.