POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

W kilku sesjach tematycznych wybitni eksperci omówią zagadnienia dotyczące strategii leczenia dietetycznego dzieci, osób dorosłych i cukrzycy ciążowej. Zapraszamy!

Konferencja będzie poświęcona zasadom leczenia dietetycznego w różnych wwm, określającym – co dietetyk wiedzieć powinien o zaleceniach, zagrożeniach i odmienności w postępowaniu dietetycznym z pacjentem z wwm.

Program „Wybieram wodę” powstał dzięki pasji i zaangażowaniu w promocję zdrowego stylu życia Polaków. Będziemy zwracać szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu.

Polskie Towarzystwo Dietetyki, mając na względzie dobro pacjentów oraz dbałość o właściwą rangę zawodu dietetyka, opracowało zasady i wartości etyczne, jakimi powinna cechować się każda osoba wykonująca ten zawód.

Dietetyk jest specjalistą, który posiada szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka oraz dietetyki. Zajmuje się prawidłowym odżywianiem osób zdrowych i chorych.

PTD jest największą i najstaszą ogólnopolską organizacją zrzeszającą dietetyków. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w pracach Towarzystwa.

Dołącz do nas!

Najnowsze wiadomości

Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Dietetyki objęło patronatem Konferencję "Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś pt. Standardy postępowania dietetycznego w pediatrii, która odbędzie się 14.04.2018 r. w Krakowie". Serdecznie zapraszamy! Informacje szczegółowe o Konferencji dostępne są na stronie: http://zywieniedziecka.eu/
 ZAPROSZENIE Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie zaprasza wszystkich członków na zebranie szkoleniowe w dniu 09 lutego 2018 o godzinie 15.00. Miejsce: Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM, Kraków , ul. Kopernika 7 Temat: "POKARM JAKO LEK - ŻYWIENIE W ŚWIETLE MEDYCYNY CHIŃSKIEJ" Wykładowca: Lek. Helena Zwinczewska - Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej w Krakowie.  
Szanowni Państwo, Statystyki dotyczące częstości występowania cukrzycy w Polsce i na świecie nie napawają optymizmem, podobnie jak dane dotyczące efektywności terapii tego schorzenia. Jedną z przyczyn niskiej skuteczności leczenia cukrzycy jest brak dietetyków w poradniach diabetologicznych, ale także brak możliwości specjalizacji dietetyków diabetologicznych. American Diabetic Association podaje, że leczenie dietetyczne, prowadzone przez wykwalifikowanego dietetyka może obniżyć hemoglobinę...
Dear Delegates, EFAD has been working hard to produce Policies, Standards, Guidelines and Tools for our members to use. Please help us by answering an online questionnaire http://www.efad.org/survey/index.php?sid=29611&lang=en   The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) EFAD – the voice of European Dietitians
Z A P R O S Z E N I E Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie serdecznie zaprasza swoich członków na zebranie szkoleniowe w dniu 12 stycznia 2018 roku w Zakładzie Higieny i Dietetyki UJ CM, ul. Kopernika 7, o godz. 15.00.     Temat: NEUROGASTRONOMIA - JAK MÓZG TWORZY SMAK? CZY TA NOWA DZIEDZINA WIEDZY BĘDZIE POMOCNA W LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH KIEDY LEKI I DIETA NIE WYSTARCZAJĄ? Wykładowca: dr Joanna Chłopicka...
Szanowni Państwo, ukazała się kolejna edycja norm żywienia uwzględniająca najbardziej aktualne zdobycze nauki o żywieniu człowieka. Normy żywienia opracowali eksperci Instytutu Żywności i Żywienia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Normy dostępne są bezpłatnie na stronie IŻŻ: http://ncez.pl/edukacja-konsumencka/zywnosc-i-zywienie/normy-zywienia-2017
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz stanowiskiem Ministra Zdrowia. Referują: - Prezes Najwyższej Izby Kontroli, - Minister Edukacji Narodowej, - Minister Zdrowia. Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Informacji Ministra Zdrowia na temat profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z zakresu otyłości i cukrzycy. Rozpatrzenie Informacji...
W dniu 9.12.2017 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki delegaci dokonali wyboru władz i organów PTD na kolejną kadencję. Zarząd Główny PTD oraz Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w składzie: Zarząd Główny PTD: dr inż. Danuta Gajewska - Prezes dr n.med. Beata Całyniuk - Wiceprezes dr hab. Ewa Lange - Wiceprezes mgr Grzegorz Kostelecki - Sekretarz mgr Sylwia Gudej - Skarbnik dr inż. Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu mgr Jolanta Krzyżanowska - Członek Zarządu...

Gubisz się w informacjach żywieniowych? Sam już nie wiesz co jeść? Dowiedz się dzięki naszym projektom!

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: