POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zarząd

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki

dr inż. Danuta Gajewska - Prezes
dr n.med. Beata Całyniuk - Wiceprezes
dr hab. Ewa Lange - Wiceprezes
mgr Grzegorz Kostelecki - Sekretarz
mgr Sylwia Gudej - Skarbnik
dr inż. Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu
mgr Jolanta Krzyżanowska - Członek Zarządu

mail_sekretarza.jpg

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak - Przewodnicząca
mgr Sabina Zajchowska - Zastępca Przewodniczącej
mgr Agnieszka Białkowska - Sekretarz

 

Najwyższą Władzą PTD jest Krajowy Zjazd Delegatów – zwyczajny i nadzwyczajny.

 

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: