POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zarząd

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Prezes
dr inż. Danuta Gajewska

Wiceprezes
dr hab. Ewa Lange
dr n.med. Beata Całyniuk

Sekretarz
dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak

Skarbnik
mgr Grzegorz Kostelecki

Członek
mgr Maria Kret
dr inż. Agnieszka Kowalik

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca
mgr Sylwia Gudej

Zastępca Przewodniczącej
mgr Sabina Zajchowska

Sekretarz
dr hab. Monika Bronkowska

 

Najwyższą Władzą PTD jest Krajowy Zjazd Delegatów – zwyczajny i nadzwyczajny.

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: