POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zarząd

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki

dr n. o zdr. Grzegorz Kostelecki - Prezes
dr n.med. Beata Całyniuk - Wiceprezes
dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak - Wiceprezes
mgr Sabina Zajchowska - Sekretarz
dr Magdalena Madej-Babula - Skarbnik
prof. dr hab. Monika Bronkowska - Członek Zarządu
mgr Sylwia Gudej - Członek Zarządu

mail_sekretarza.jpg

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

dr hab. Ewa Lange - Przewodnicząca
dr Joanna Pieczyńska - Zastępca Przewodniczącej
dypl. Dietetyk Bożena Piec - Sekretarz

 

Najwyższą Władzą PTD jest Krajowy Zjazd Delegatów – zwyczajny i nadzwyczajny.

 

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: