POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wytyczne

  Dlaczego warto karmić piersią?

02 luty 2016
Zachęcamy do zapoznania się z serią artykułów opublikowanych w "The Lancet": http://www.thelancet.com/series/breastfeeding

  Piramida żywieniowa Instytutu Żywności i Żywienia

02 luty 2016
Podczas I Narodowego Kongresu Żywieniowego w Warszawie – Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie przedstawił nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Wiecej informacji: http://www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukow...  

  Kryteria diagnostyczne niedożywienia – konsensus ESPEN

02 luty 2016
Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) powołało grupę naukowców klinicznych aby ustalić minimalny zestaw kryteriów do diagnozowania niedożywienia, mający zastosowanie niezależnie od kryteriów klinicznych oraz etiologii, a także by ujednolicić terminologię międzynarodową. Po pierwsze, ESPEN zaleca aby osoby z ryzykiem niedożywienia były identyfikowane przez zastosowanie sprawdzonych narzędzi przesiewowych i na tej podstawie oceniane. Ryzyko niedożywienia powinno mieć swój własny kod ICD. Po drugie, jednomyślnie uznano, że są dwie równocenne możliwości rozpoznania niedożywienia. Według jednej opcji aby rozpoznać niedożywienie, wskaźnik masy ciała (BMI, kg / m2) musi być <18,5.

  Standardy 2015 - otyłość

12 Styczeń 2016
Standardy leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych - Stanowisko PTD 2015
Polskie Towarzystwo Dietetyki zapoczątkowało publikację standardów leczenia dietetycznego różnych schorzeń, jako odpowiedź na liczne prośby płynące ze środowiska dietetyków, wskazujące na brak tego rodzaju materiałów. W 2015 roku wydano standardy dotyczące leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych. Otyłość jest chorobą o złożonej etiologii, a wśród czynników przyczyniających się do rozwoju tego schorzenia, obok predyspozycji genetycznych, za najważniejsze uznaje się czynniki środowiskowe oraz behawioralne. Zapobieganie i leczenie otyłości stało się priorytetem działania wielu instytucji na całym świecie i jednocześnie największym wyzwaniem XXI wieku. Dietetycy należą do grupy zawodowej, która w znaczący sposób może przyczynić się do zahamowania epidemii otyłości w różnych...

  Nowelizacja norm żywienia

11 luty 2013
Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z nowelizacją norm żywienia dla populacji polskiej, przygotowaną pod redakcją prof. dr hab. Mirosława Jarosza. Nowelizację można pobrać ze strony Instytutu Żywności i Żywienia pod linkiem: Kliknij tutaj - Nowelizacja norm żywienia
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: