POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wytyczne

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dietetyki odnośnie żywienia w zapobieganiu i leczeniu COVID-19

20 March 2020
  Warszawa, 20 marca 2020 r.   Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dietetyki odnośnie żywienia w zapobieganiu i leczeniu COVID-19  

  Zaproszenie na Konferencję - Postępowanie dietetyczne we wwm, 5-6.04.2019, Warszawa

30 November 2018
Szanowni Państwo, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm) – nadmiary lub niedobory w diecie a zagrożenia dla zdrowia”, odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019r. w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie nieprawidłowo zbilansowana dieta, jako przyczyna problemów zdrowotnych w przypadku krótkiego lub długiego jej oddziaływania na organizm. W grupie pacjentów z wwm ryzyko poważnych zaburzeń biochemicznych, metabolicznych i manifestacji klinicznej znacznie wzrasta, w porównaniu z populacją ludzi zdrowych, gdyż sama zalecana dieta wymagająca ograniczenia określonych składników odżywczych jest niekompletna bez zastosowania odpowiednich preparatów uzupełniających. 

  STANDARDY POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO W KARDOLOGII - STANOWISKO PTD 2016

05 December 2016
STANDARDY POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO W KARDOLOGII - STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYKI 2016

  Jakie przekąski rekomendować pacjentom – Stanowisko Zespołu Ekspertów

29 August 2016
Pojadanie między posiłkami to zwyczaj, który nie jest błędem żywieniowym. Wszystko zależy od tego, co wybieramy na przekąskę, jak często i w jakiej ilości. Warto jeszcze dodać: i jak szybko zjadamy przekąskę.

  Wprowadzanie glutenu do diety niemowląt – zmiana zaleceń

06 February 2016
Dotychczas Komitet Żywieniowy Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zalecał unikanie zarówno zbyt wczesnego (<4. m.ż.), jak i późnego (≥7. m.ż.) wprowadzania glutenu do diety niemowląt. Aktualne stanowisko ekspertów, mówi o tym, iż gluten może być wprowadzony do diety wszystkich niemowląt w każdym momencie między ukończonym 4 a 12 m. ż. Zarówno w okresie wprowadzania glutenu do diety, jak i w całym okresie niemowlęctwa należy unikać dużych dawek glutenu. Badania nie wykazały, aby karmienie piersią (również w czasie włączania glutenu do diety)  chroniło dziecko przed zachorowaniem na celiakię w przyszłości.

  Standardy leczenia żywieniowego w onkologii - Stanowisko Ekspertów

05 February 2016
W 2015 roku opublikowano "Standardy leczenia żywieniowego w onkologii". Rekomendacje zostały przygotowane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO), Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO), Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Standardy dostępne są pod linkami:

  Dlaczego warto karmić piersią?

02 February 2016
Zachęcamy do zapoznania się z serią artykułów opublikowanych w "The Lancet": http://www.thelancet.com/series/breastfeeding

  Piramida żywieniowa Instytutu Żywności i Żywienia

02 February 2016
Podczas I Narodowego Kongresu Żywieniowego w Warszawie – Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie przedstawił nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Wiecej informacji: http://www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukow...  

  Kryteria diagnostyczne niedożywienia – konsensus ESPEN

02 February 2016
Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) powołało grupę naukowców klinicznych aby ustalić minimalny zestaw kryteriów do diagnozowania niedożywienia, mający zastosowanie niezależnie od kryteriów klinicznych oraz etiologii, a także by ujednolicić terminologię międzynarodową. Po pierwsze, ESPEN zaleca aby osoby z ryzykiem niedożywienia były identyfikowane przez zastosowanie sprawdzonych narzędzi przesiewowych i na tej podstawie oceniane. Ryzyko niedożywienia powinno mieć swój własny kod ICD. Po drugie, jednomyślnie uznano, że są dwie równocenne możliwości rozpoznania niedożywienia. Według jednej opcji aby rozpoznać niedożywienie, wskaźnik masy ciała (BMI, kg / m2) musi być <18,5.

  Standardy 2015 - otyłość

12 January 2016
Standardy leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych - Stanowisko PTD 2015
Polskie Towarzystwo Dietetyki zapoczątkowało publikację standardów leczenia dietetycznego różnych schorzeń, jako odpowiedź na liczne prośby płynące ze środowiska dietetyków, wskazujące na brak tego rodzaju materiałów. W 2015 roku wydano standardy dotyczące leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych. Otyłość jest chorobą o złożonej etiologii, a wśród czynników przyczyniających się do rozwoju tego schorzenia, obok predyspozycji genetycznych, za najważniejsze uznaje się czynniki środowiskowe oraz behawioralne. Zapobieganie i leczenie otyłości stało się priorytetem działania wielu instytucji na całym świecie i jednocześnie największym wyzwaniem XXI wieku. Dietetycy należą do grupy zawodowej, która w znaczący sposób może przyczynić się do zahamowania epidemii otyłości w różnych...
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: