Szanowni Państwo,
przedstawiamy zgłoszone uwagi i proponowane rozwiązania do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”.
Z poważaniem
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Dietetyki