Spotkanie Grupy Eksperckiej ds. Zamówień Publicznych w aspekcie Żywności powołanej w ramach Projektu #BestReMapEU

20.03.2023 w Katowicach w siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło sie Drugie Spotkanie Grupy Eksperckiej ds. Zamówień Publicznych w aspekcie Żywności powołanej w ramach Projektu #BestReMapEU.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się prelegenci z Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, czy Partnerzy Projektu ze Słowenii i Danii, a także znamienitych gości- przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, lokalnych samorządów, towarzystw naukowych i branżowych oraz firm cateringowych działających w obszarze żywienia zbiorowego.
Polskie Towarzystwo Dietetyki w ramach grupy eksperckiej reprezentuje Prezes PTD dr n. o zdr. Grzegorz Kostelecki oraz Viceprezes dr n. med. Beata Całyniuk