„Niech żywność będzie Twoim lekiem, a lek ten Twoją żywnością" - Hipokrates

„Niech żywność będzie Twoim lekiem, a lek ten Twoją żywnością" - Hipokrates

Chcę zostać członkiem PTD

Zaloguj się do systemu PTD

Zarząd

Konferencje

Oddziały

Standardy i stanowiska

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie PTD Oddziału Łódzkiego 5.12.2022

Zaproszenie na spotkanie PTD Oddziału Łódzkiego 5.12.2022

Zapraszamy na spotkanie PTD Oddziału Łódzkiego 05 12 2022 r. o godzinie 16.00 do Zakładu Żywienia i Epidemiologii, ul Żeligowskiego 7/9, II piętro, sala 266 – na prelekcję i przekazanie ważnych informacji. Temat prelekcji "Suplementacja dietetyczna kobiety starającej...

Członkostwo

Członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki może zostać osoba, która:

N

ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

N

rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł inżyniera i magistra inżyniera na tym kierunku,

N

rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka, obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra,

N

ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka.

Projekty

Partnerzy