POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Oddziały

  • Oddział Krakowski PTD

Przewodniczący: mgr Maria Kret
Zakład Higieny i Dietetyki CM UJ
ul.Kopernika 7
31 – 034 Kraków
mail: maria-kret(at)wp.pl

  • Oddział Łódzki PTD

Przewodniczący: mgr Jolanta Krzyżanowska
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/283
93-338 Łódź
mail: jolaa.krzyzanowska(at)gmail.com
grazyna.heleniak(at)o2.pl

  • Oddział Rzeszowski PTD

Przewodniczący: dr inż. Barbara Piekło
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Szopena 2
35-055 Rzeszów
mail: barbara.bugaj(at)gmail.com
Nr tel: 606220901

  • Oddział Śląski PTD

Przewodniczący: dr n. med. Beata Całyniuk
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Zegadłowicza 3
41-200 Sosnowiec
mail: szajchowska(at)szpital.sosnowiec.pl

  • Oddział Warszawski PTD

Przewodniczący: Dr hab. Ewa Lange
Polskie Towarzystwo Dietetyki
Skrytka pocztowa 10
02-770 Warszawa 130
mail: ptd.waw(at)gmail.com

  • Oddział Wrocławski PTD

Przewodniczący: Dr hab. inż. Monika Bronkowska
Uniwersytet Przyrodniczy, Zakład Żywienia Człowieka
Ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław
tel. 713207758
mail: monika.bronkowska@upwr.edu.pl

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: