POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Oddziały

  • Oddział Krakowski PTD

Przewodnicząca: mgr Maria Kret
Zakład Higieny i Dietetyki CM UJ
ul.Kopernika 7
31 – 034 Kraków
E-mail: oddzial.krakow@ptd.org.pl

  • Oddział Łódzki PTD

Przewodnicząca: mgr Jolanta Krzyżanowska
Sekretarz - dr n. o zdr. Agnieszka Kolmaga
Zakład Żywienia i Epidemiologii
Katedra Higieny i Epidemiologii UM w Łodzi
ul Żeligowskiego 7/9
E-mail: oddzial.lodz@ptd.org.pl

  • Oddział Rzeszowski PTD

Przewodnicząca: dr inż. Barbara Piekło
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów
E-mail: oddzial.rzeszow@ptd.org.pl

  • Oddział Śląski PTD

Przewodnicząca: dr n. med. Beata Całyniuk
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Zegadłowicza 3
41-200 Sosnowiec
E-mail: oddzial.sosnowiec@ptd.org.pl

  • Oddział Warszawski PTD

Przewodnicząca: Dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak
Polskie Towarzystwo Dietetyki
Skrytka pocztowa 10
02-770 Warszawa 130
E-mail: oddzial.warszawa@ptd.org.pl

  • Oddział Wrocławsko-Opolski PTD

Przewodnicząca: Dr hab. inż. Monika Bronkowska
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 68
45 – 060 Opole
E-mail: oddzial.wroclaw@ptd.org.pl

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: