Możliwości współpracy i zasady patronatów

Polskie Towarzystwo Dietetyki podjęło współpracę z:

Ministerstwem Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest patronem programu edukacyjno-badawczego „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Celem programu jest przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej polskich uczniów, ocena ich stanu odżywienia oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu wywodzi się z Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego założonej 27 czerwca 1986 roku przy Polskim Towarzystwie Lekarskim.
Celami Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu są:

szerzenie wiedzy z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz metabolizmu zdobyczy nauki wśród pracowników służby zdrowia i innych ludzi związanych z tą tematyką, zachęcanie i wdrażanie pracowników służby zdrowia do pracy naukowej, promowanie i ułatwianie kontaktów z Towarzystwami Naukowymi oraz ośrodkami żywieniowymi w kraju i zagranicą, reprezentowanie środowiska w kraju i zagranicą, wydawanie miesięcznika pt.: „Postępy Żywienia Klinicznego” oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego, współudział w pracach legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie leczenia żywieniowego i metabolizmu, opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie leczenia żywieniowego oraz programów i organizacji specjalizacji innych dyscyplin medycznych, w których prowadzone są szkolenia z tego zakresu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej POLSPEN http://polspen.pl/

Portugalskie Stowarzyszenie Dietetyków (Portuguese Nutritionists Association)

Polskie Towarzystwo Dietetyki zostało partnerem programu „Zdrowy apetyt” prowadzonego przez Tesco

Czy zdrowe odżywianie musi oznaczać kupowanie wyszukanych produktów w wysokich cenach? Kampania Zdrowy Apetyt ma udowodnić, że niekoniecznie, a do zdrowego odżywiania wystarczy odpowiednie łączenie powszechnie dostępnych produktów. Taka dieta może być smaczna i co bardzo ważne, nie nadwyręży naszego domowego budżetu.

Kampania prowadzona jest w sklepach sieci Tesco oraz w Internecie. Główną atrakcją serwisu www.zdrowyapetyt.pl jest zegar żywieniowy. Po wypełnieniu krótkiego formularza serwis dopasuje indywidualny plan żywieniowy w formie listy produktów i przepisów. Tak przygotowany plan żywieniowy można sobie wydrukować, wysłać mailem lub polecić znajomym na Facebooku. Co więcej, zegar żywieniowy przypomina, o której godzinie i co włożyć do przysłowiowego „garnka”. Specjalna wersja zegara żywieniowego jest dostępna również jako aplikacja na smartfona z systemem Android lub iOS.
Poza tym na stronie internetowej przygotowano niemal 300 przepisów, ciekawostki, kalkulatory żywieniowe oraz fakty i mity na temat odżywiania – wszystko opracowane przez ekspertów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej programu: www.zdrowyapetyt.pl

Fundacją Banku Ochrony Środowiska

Program „Aktywnie po zdrowie”

Polskie Towarzystwo Dietetyki jest jednym z partnerów najważniejszego programu Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Kluczowym celem działań prowadzonych w ramach programu „Aktywnie po zdrowie” jest uświadomienie roli zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w zachowaniu dobrego stanu zdrowia w dobie zmieniających się warunków cywilizacyjnych.

Program „Aktywnie po zdrowie” zawiera inicjatywy kierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także ich rodziców i opiekunów. Wśród projektów realizowanych pod hasłem „Aktywnie po zdrowie” warto wymienić „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Nakręć się na zdrowie”, „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” czy „Czas na zdrowie”.

Projekty funkcjonujące w ramach programu to m.in. konkursy filmowe, rywalizacje międzyszkolne, prace w grupach, kampanie billboardowe
i informacyjne oraz szereg innych działań.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej programu: www.aktywniepozdrowie.pl

Możliwości współpracy
Zapytania odnośnie:

E

współpracy partnerskiej

E

patronatów merytorycznych

E

akcji specjalnych

uprzejmie prosimy kierować na mail: wspolpraca@ptd.org.pl

Zasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym
Regulamin przyznawania patronatów – kliknij tutaj
Wniosek o patronat – kliknij tutaj

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem poniższego formularza. Jednak przed przesłaniem pytania uprzejmie prosimy zapoznać się z niżej przedstawioną listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.