POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wydania

SPISY TREŚCI KOLEJNYCH WYDAŃ CZASOPISMA „DIETETYKA”

 

Bieżący numer:

2011 Vol. 5, Nr 1 Żywienie w celiakii

 • Ewelina Swora, Marian Grzymisławski, Maciej Mazur: WSPÓŁCZESNA TERAPIA DIETETYCZNA CHOROBY TRZEWNEJ
 • Urszula Grochowska: OCENA STANU ODŻYWIENIA I SPOSOBU ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GLUTENOZALEŻNĄ CHOROBĄ TRZEWNĄ
 • Anna Stolarczyk: DIETA BEZGLUTENOWA W PRAKTYCE
 • Magdalena Machlarz, Rafał Filip: ZESPÓŁ JELITA NADWRAŻLIWEGO A CELIAKIA
 • Anna Marczewska: RYNEK ŻYWNOŚCI BEZGLUTENOWEJ W POLSCE – PRAKTYCZNE INFORMACJE
 • Ewa Lange: MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW OWSIANYCH W DIECIE BEZGLUTENOWEJ
 • „NOWINKI”
 • INFORMACJE PRAWNE

Numery archiwalne:
2010 Vol.4, Nr 3-4 Antyoksydanty, Praktyczne wskazówki żywieniowe

 

 • Likopen – właściwości i znaczenie dla zdrowia: A. Wawrzyniak
 • Luteina i zeaksantyna –występowanie, właściwości, rola prozdrowotna: J. Hamułka
 • Substancje i napoje pobudzające: M. Kępka, M. Schlegel-Zawadzka
 • Praktyczne zasady żywienia chorych na cukrzycę przy zastosowaniu pomp insulinowych: A. Rudnicka
 • Prawidłowe żywienie podstawą zdrowia: H. Ciborowska, A. Rudnicka
 • Zastosowanie tłuszczów roślinnych w żywieniu człowieka: H. Ciborowska
 • Recenzje książek: M. Schlegel-Zawadzka
 • Ważne informacje dla członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki: Zarząd Główny PTD
 • Ciekawostki: E. Pałkowska
 • Informacje prawne

2010 Vol.4, Nr 1-2 Problemy żywieniowe osób uprawiających sport

 

 • Mgr Anna Rudnicka – wyjątkowa Osobowość: H. Ciborowska
 • Znaczenie węglowodanów w diecie osób aktywnych ruchowo: A. Ziemba
 • Czy istnieje konieczność stosowania antyoksydantów w sporcie?: H. Dziewiecka, A. Zembroń-Łacny
 • Piramida żywieniowa dla sportowców jako strategia upowszechniania zasad racjonalnego żywienia osób uprawiających sport: DS. Niedźwiecka-Kącik
 • 60-lat kształcenia dietetyków w Krakowie: G. Olszewska-Osmańska
 • Zapotrzebowanie na białko w żywieniu sportowców:  B. Fraczek, M. Gacek
 • Dieta ketogenna a wysiłek fizyczny: S. Poprzęcki,  A. Zając, M. Czuba, J. Chycki
 • Metaboliczne, wysiłkowe i endokrynne aspekty okresowego głodzenia organizmu: S. Poprzęcki, A. Zając, T. Zając, D. Kanisz, D. Baron
 • Sportowiec odwodniony – zagrożenia, profilaktyka: Z. Szyguła
 • Informacje prawne
 • Biblioteka Dietetyka
 • Biblioteka obcojęzyczna Dietetyka

2009 Vol.3, Nr 1 Składniki mineralne, Wybrane zagadnienia z żywienia dzieci

 

 •  Żywienie dzieci chorych na mukowiscydozę: E. Gabrowska, J. Pabisek, D. Stec, M. Przybyszowski, M. Spodaryk
 • Dieta ketogenna w leczeniu padaczki opornej na leki u dzieci: A. Stolarczyk
 • Wody podziemne źródłem składników mineralnych: K. Jaworska-Wilk, M. Schlegel-Zawadzka
 • Możliwości kształcenia na kierunku Dietetyka: M. Schlegel-Zawadzka
 • Biblioteka Dietetyka
 • Harmonogram zebrań szkoleniowych organizowanych przez Zarząd Główny I Zarząd Oddziału w Krakowie Polskiego Towarzystwa Dietetyki w roku 2009/2010

 

 

2008 Vol.2, Nr 4 Żywienie  dzieci zdrowych i chorych

 

 • Żywienie niemowląt w świetle aktualnych zaleceń:  H. Weker
 • Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku życia, opracowane przez Zespół Ekspertów powołany przez Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii
 • Celiakia i inne choroby leczone dietą bezglutenową: Z. Grzenda-Adamek
 • Wpływ czynników środowiskowych na metabolizm tkanki kostnej: A. Kolmaga
 • Ocena sposobu żywienia dzieci młodzieży z chorobami narządu ruchu:  A. Kolmaga
 • Biblioteka Dietetyka
 • Informacje prawne

 

2008 Vol.2, Nr 3 Problemy metaboliczne w niedożywieniu i otyłości

 

 • Kliniczne i metaboliczne aspekty niedożywienia: A. Kanikowska, M. Grzymisławski
 • Wpływ nadwagi i otyłości na układ pokarmowy:  M. Grzymisławski, E. Sowa
 • Choroby wątroby u otyłych: A. Rzesoś,  M. Grzymisławski
 • Hepatologiczne powikłania leczenia otyłości: E. Swora, R. Nowak-Kantorska,  M. Grzymisławski
 • Problemy biologiczne, psychiczne i społeczne pacjentów leczonych z powodu nadwagi i otyłości: E. Marcinkowska, L. Jakubowska
 • IV Ogólnopolski Konkurs Dietetyki:  H. Ciborowska
 • Biblioteka Dietetyka
 • Informacje prawne

2008 Vol.2, Nr 2 Leczenie  chorych w przewlekłych chorobach nerek

 

 •  Rola żywienia w przewlekłej chorobie nerek: M. Kraśnicka, W. Sułowicz
 • Metabolizm węglowodanów w przewlekłej niewydolności nerek: D. Włodarek
 • Zaburzenia metabolizmu lipidów u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek:  D. Gajewska
 • Wykorzystanie wymienników pokarmowych w dietoterapii przewlekłej choroby nerek:  L. Kozłowska
 • Praktyczne zasady opracowywania diet w przewlekłej chorobie nerek – podaż białka na poziomie 0,8 g/kg m.c.:
  J. Myszkowska-Ryciak, A. Harton
 • Biblioteka Dietetyka
 • Informacje prawne

2008 Vol.2, Nr 1 Otyłość Wyzwanie dla Obywatela i Państwa

 

 • Strategia zwalczania otyłości w Polsce w świetle Europejskiej Karty Walki z Otyłością: M. Jarosz, I. Traczyk
 • Zaburzenia w otyłości: L. Kłosiewicz-Latoszek
 • Przyczyny epidemii otyłości: M. Białkowska
 • Algorytm postępowania w leczeniu otyłości: L. Pachocka
 • Rola Polskiego Towarzystwa Dietetyki w zwalczaniu nadwagi i otyłości: mgr A. Rudnicka,  H. Ciborowska
 • Rola dietetyka w leczeniu i zapobieganiu otyłości: H. Ciborowska, A. Rudnicka
 • Program „Wiem, co wybieram” – prosty rozpoznawalny znak ułatwiający prozdrowotne wybory :  I. Niegowska

2007 Vol.1, Nr 4 Leczenie chorych na cukrzycę – część I

 

 • Nowe spojrzenie na leczenie doustne cukrzycy typu 2: I. Trznadel-Morawska
 • Insulinoterapia w cukrzycy: Kryteria optymalnego doboru insuliny i modelu insulinoterapii: B. Katra
 • Intensywna Insulinoterapia – wyzwanie także dla dietetyka: T. Klupa
 • Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży: M. Ciechanowska
 • Cukrzyca a ciąża: K. Cyganek
 • Znaczenie edukacji zdrowotnej w terapii cukrzycy: M. Tracz
 • Koszty pośrednie cukrzycy w Polsce P. Kawalec, P. Łach
 • Biblioteka Dietetyka
 • Informacje prawne

2007 Vol.1, Nr 3 Leczenie chorych na cukrzycę – część I

 

 • Patofizjologia zaburzeń gospodarki węglowodanowej – jak powstaje cukrzyca:  T. Klupa
 • Aktualne kryteria wyrównania cukrzycy- konsekwencje niewyrównania, przewlekłe I ostre powikłania cukrzycy:
  B. Katra
 • Znaczenie okołoposiłkowej glikemii, czy należy bać się hiperglikemii poposiłkowej?: K. Cyganek
 • Zasady żywienia chorych na cukrzycę:  A. Rudnicka,  H. Ciborowska

2007 Vol.1, Nr 2 Białko w żywieniu człowieka zdrowego i chorego, Modyfikacja diety łatwo strawnej

 

 • Wartość odżywcza białka: M. Krośniak, A. Wojtanowska-Krośniak
 • Rola białka w niedożywieniu: S. KłękCharakterystyka spożywczych produktów białkowych: dr P. Paśko
 • Modyfikacja diety łatwo strawnej: A. Rudnicka,  H. Ciborowska
 • Rola białka w leczeniu chorób nerek: P. Kubit
 • Normowanie białka w leczeniu chorób miąższu watroby i trzustki: W. Warunek
 • Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN – Wybory na kadencję 2007-2010
 • Konferencja szkoleniowa. Temat: Organizmy genetycznie zmodyfikowane:  H. Ciborowska
 • Informacje prawne
 • Informacje dla autorów / Information for authors
 • Biblioteka Dietetyka

2007 Vol.1, Nr 1 · ISSN 1897 – 7022 Standardy kształcenia dietetyków w Polsce, Białko w żywieniu człowieka zdrowego i chorego

 

 •  Standardy kształcenia dietetyków w Polsce:  B. Szczygieł
 • Wpływ technologii na strawność białka:  H. Ciborowska
 • Rola białka w żywieniu człowieka: J. Jaśkiewicz
 • Trawienie białek, wchłanianie aminokwasów: M. Tyszka-Czochara
 • Aminokwasy jako związki warunkujące homeostazę: A. Goździalska
 • Znaczenie białka w żywieniu w nadwadze i otyłości: M. Malczewska-Malec
 • Białko w żywieniu chorych na cukrzycę: T Klupa
 • VI Warszawskie Forum Żywieniowe: H. Ciborowska
 • Ekonomiczne wykorzystanie produktów białkowych w żywieniu społeczeństwa: M. Kret, A. Rudnicka
 • III Walne Zebranie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia :  H. Ciborowska
 • Konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Dietetyki: H. Ciborowska
 • Oddziały Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 • Biblioteka Dietetyka

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: