POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Ważne informacje

  Konkurs dla dietetyków w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego

26 March 2013
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w programie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest m. in. partnerem w zakresie realizacji zadania pt. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Akcja edukacyjna będzie odbywała się w sieci sklepów „Biedronka” w różnych miastach w terminach przedstawionych w...

  Konkurs dla dietetyków w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego

18 February 2013
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w programie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest m. in. partnerem w zakresie realizacji zadania pt. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Akcja edukacyjna będzie odbywała się w sieci sklepów „Biedronka” w różnych miastach w terminach przedstawionych...

  Praca dla dietetyków

12 February 2013
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w programie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest m. in. partnerem w zakresie realizacji zadania pt. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Akcja edukacyjna będzie odbywała się w sieci sklepów „Biedronka” w różnych miastach w terminach przedstawionych...

  Składki członkowskie

11 February 2013
Szanowni Państwo, Składając deklaracje członkowskie do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, wyrazili Państwo zgodę na regularne opłacanie składek na rzecz PTD. Fundusze pochodzące ze składek wykorzystywane są na bieżącą działalność Oddziałów naszego Towarzystwa, a także opłacanie składek z tytułu przynależności do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków (EFAD, European Federation of the Associations of Dietitians. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległości do dnia 29.03.2013 roku, składka roczna wynosi 30 zł. Płatności prosimy dokonywać osobiście u Przewodniczącego danego Oddziału Wojewódzkiego. Jedynie w przypadku Oddziału Warszawskiego PTD możliwe jest uiszczenie składki za pomocą przelewu bankowego (nr konta bankowego: 90105010251000002226757629 (ING Bank Śląski), Tytułem: Składka...

  Konkurs dla dietetyków w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego

17 March 2012
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Nr 1) Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych, oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Nr 2) Wdrożenie...
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: