POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Standardy 2015

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Standardy leczenia dietetycznego 2015 - otyłość". Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z Konferencji. Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszych kolejnych spotkaniach!

okladka_standardy_otylosc.jpg

Standardy leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych - Stanowisko PTD 2015 - pobierz tutaj

2015-10-10_09.44.49.jpg

2015-10-10_09.45.28.jpg

2015-10-10_09.45.53.jpg

2015-10-10_11.01.50.jpg

img_8796.jpg

dr inż. Danuta Gajewska - Przewodnicząca

prof. dr hab. Jadwiga Charzewska

dr hab. Agata Chmurzyńska

prof. dr hab. Marian Grzymisławski

prof. dr hab. Teresa Jackowska

prof. dr hab. Mirosław Jarosz

dr hab. Stanisław Kłęk

dr inż. Agnieszka Kowalik

prof. dr hab. Janusz Książyk

dr hab. Ewa Lange

prof. dr hab. Piotr Małkowski

dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak

prof. dr hab. Joanna Niegowska

prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

prof. dr hab. Piotr Socha

dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska

prof. dr hab. Hanna Szajewska

 

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 11.30 Sesja I: Epidemiologia, przyczyny i profilaktyka otyłości w systemie ochrony zdrowia
Moderatorzy: prof. dr hab. Lucyna Ostrowska, prof. dr hab. Halina Weker, dr inż. Danuta Gajewska

 • 9.30-9.38 Powitanie uczestników - dr inż. Danuta Gajewska
 • 9.38-9.45 Wyzwania dla zdrowia - związek dietetyki ze zdrowiem publicznym - prof. dr hab. Piotr Małkowski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 9.45-10.00 Interdyscyplinarny model opieki nad pacjentem z otyłością - prof. dr hab. Mirosław Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
 • 10.00-10.20 Leczenie chirurgiczne otyłości - dr hab. Wojciech Lisik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • 10.20-10.35 Wpływ leków przeciwcukrzycowych na masę ciała - prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk, Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii UM w Łodzi
 • 10.35-10.50  Choroby tarczycy a otyłość - dr hab. Wojciech Bik, Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • 10.50-11.05 Zastosowanie badań genetycznych w leczeniu otyłości - dr hab. Agata Chmurzyńska, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 11.05-11.30 Dyskusja 

11.30 – 12.15 Panel dyskusyjny: Kompleksowa opieka nad pacjentem otyłym wyzwaniem dla polskiego systemu ochrony zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz - Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Instytut Żywności i Żywienia, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk –  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Marzanna Bieńkowska – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, dr inż. Danuta Gajewska – Polskie Towarzystwo Dietetyki

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 15.00 Sesja II: Dietoterapia otyłości
Moderatorzy: prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. Joanna Niegowska, dr hab. Wojciech Bik

 • 12.30-12.45 Bilans  energetyczny organizmu  - dr inż. Jacek Bujko, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 12.45-13.00 Otyłość a choroby neurodegeneracyjne - dr n. med. Agnieszka Baranowska - Bik, Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • 13.00-13.15 Opieka dietetyczna nad pacjentem bariatrycznym - dr n. med. Iwona Boniecka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 13.15-13.30 Problem współistnienia otyłości w leczeniu zespołu Pradera-Williego - mgr Maria Libura, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego
 • 13.30-13.45 Odpowiednie zaopatrzenie dzieci otyłych w witaminę D - ważny element terapii - dr n. med. Grażyna Rowicka, Poradnia Gastroenterologiczna, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • 13.45-14.00 Probiotyki – przyszłość w profilaktyce i leczeniu otyłości - dr n. med. Wojciech Marlicz, Katedra i Klinika Gastroenterologii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 14.00-14.15 Aspekty psychologiczne w leczeniu otyłości: gotowość pacjenta do podjęcia dietoterapii - mgr psych. Bianca-Beata Kotoro, Instytut Psychologiczno-Psychoseksuologiczny Terapii i Szkoleń działa w Warszawie
 • 14.15-14.30 Strategie dietetyczne i modyfikacja stylu życia u otyłego pacjenta z cukrzycą - doniesienia ze zjazdu ADA 2015 w Bostonie - dr n. med. Bartłomiej Matejko, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ w Krakowie
 • 14.30-14.45 Polskie standardy leczenia zachowawczego otyłości prostej dorosłych – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dietetyki 2015 – w imieniu zespołu dr inż. Danuta Gajewska (PTD) 
 • 14.45 – 15.00 dyskusja

15.00 – 16.00 Przerwa obiadowa

16.00 – 17.45 Sesja III: Skuteczność postępowania dietetycznego w leczeniu otyłości (Prezentacje prac badawczych i przypadków klinicznych)
Moderatorzy: dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, dr hab. Ewa Lange, dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak

1. Ocena możliwości zastosowania cateringu dietetycznego w celu edukacji żywieniowej pacjentów otyłych - Krystyna Pogoń, Piotr Pogoń, Magdalena Muszyńska
2. Ocena skuteczności programu redukcji masy ciała z wykorzystaniem diety wolumetrycznej w grupie kobiet - Joanna Myszkowska-Ryciak, Dorota Wysocka
3. Zachowania żywieniowe a wskaźnik masy ciała i wyrównanie metaboliczne osób z cukrzycą typu 2 - Katarzyna Kowalcze, Joanna Gromadzka-Ostrowska
4. Analiza możliwości obniżenia wartości energetycznej diety poprzez wykorzystanie produktów niskokalorycznych - Dorota Nowak, Mariola Nakonieczna, Ewa Gondek
5. Wieloetapowość leczenia chirurgicznego otyłości. Wybór czy konieczność? - Ewelina Kaniewska, Agata Gaździńska, Mariusz Wyleżoł
6. Rola dietoterapii w leczeniu zaburzeń tarczycowych wybranej grupy kobiet - Dominika Gier
7. Ocena wiedzy pacjentów zakwalifikowanych do operacji bariatrycznych na temat diety po chirurgicznym leczeniu otyłości - Julita Bołtromiuk, Iwona Boniecka,  Krzysztof Paśnik, Jacek Dadan
8. Ocena zawartości wybranych mikroelementów w wieloziołowych produktach funkcjonalnych wspomagających redukcję masy ciała - Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak
9. Efektywność poradnictwa dietetycznego w terapii zespołu metabolicznego –  studium przypadku  - Danuta Gajewska, Maria Ździeborska
17.35 – 17.45 dyskusja

17.45 – 18.00 Podsumowanie Konferencji, wręczenie certyfikatów

Za udział w konferencji lekarzowi przysługuje 7 punktów edukacyjnych.

Za udział w konferencji farmaceucie przysługują 2 punkty edukacyjne.

Uwaga! Każdy uczestnik otrzymał mailową informację z potwierdzeniem opłaty i udziału w Konferencji. Prosimy o sprawdzenie e-maili podanych podczas rejestracji.

*Program może ulec niewielkim zmianom

W ramach konferencji odbędzie się sesja plenarna ustna. Uczestnik podczas rejestracji może zgłosić pracę oryginalną, opis przypadku klinicznego lub pracę poglądową o wysokiej wartości merytorycznej. Zgłoszenia pracy należy dokonać do dnia 31 lipca 2015 roku. Praca nie może być wcześniej prezentowana i/lub publikowana.

Każdy uczestnik może być współautorem nieograniczonej liczby zgłoszonych prac.

Streszczenie pracy, według podanego wzoru na stronie Konferencji (Załącznik 1 - pobierz tutaj), należy przesłać na adres ptdbiuro(at)wp.pl do dnia 31 lipca 2015 roku. W tytule wiadomości należy wpisać „imię i nazwisko pierwszego autora_abstrakt_oryginalna/poglądowa/przypadek”, np. Jan_Kowalski_abstrakt_oryginalna.

O zakwalifikowaniu pracy do programu konferencji decyduje Komitet Naukowy. Decyzje zostaną wydane do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Druk w monografii - artykuł oryginalny/praca poglądowa o wysokiej wartości merytorycznej
Pełny tekst pracy do druku w monografii, przygotowany według wytycznych Organizatora (Załącznik 2 - pobierz tutaj) należy przesłać do dnia 31.08.2015 r. na adres ptdbiuro(at)wp.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „imię i nazwisko  pierwszego autora_monografia”.

Druk w Czasopismie "Dietetyka" - opis przypadku klinicznego
Pełny tekst pracy opisującej przypadek kliniczny, do druku w Czasopiśmie „Dietetyka”,przygotowany według wytycznych Organizatora (Załącznik 3 - pobierz tutaj) należy przesłać do dnia 31.08.2015 r. na adres ptdbiuro(at)wp.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „imię i nazwisko pierwszego autora_czasopismo”, np.Jan_Kowalski_czasopismo.

 

Uwaga! Każdy uczestnik otrzymał mailową informację z potwierdzeniem opłaty i udziału w Konferencji. Prosimy o sprawdzenie e-maili podanych podczas rejestracji.
Jednocześnie informujemy, iż nie będzie możliwości wnoszenia opłaty u organizatora w dniu konferencji.

 

Miejsce Konferencji:

Hotel Marriott
Sala Balowa, I piętro
Al. Jerozolimskie 65/79
Warszawa

Jak dojechać? - kliknij tutaj

 

Komitet organizacyjny:
mgr Sylwia Gudej - przewodnicząca
mgr Sylwia Biegańska-Hensoldt
mgr Katarzyna Błaszczyk
Krystian Gagoś
mgr Paulina Kęszycka
dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk
mgr Joanna Rutkowska
mgr Julia Wranicz

 

Kontakt dla Sponsorów:
wspolpraca(at)ptd.org.pl

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: