POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Sekcje

logosekcjiwwm.jpg

Zadaniem Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu (WWM) jest:

- współpraca z dietetykami zajmującymi się leczeniem wwm w różnych ośrodkach medycznych w Polsce
- doskonalenie zawodowe w zakresie leczenia dietetycznego we wrodzonych wadach metabolizmu
- opracowanie zaleceń, opinii, wytycznych i standardów dotyczących zasad postępowania dietetycznego we wwm
- propagowanie wiedzy dotyczącej w/w chorób

Zapraszamy do współpracy wszystkich dietetyków, którzy chcieliby zaangażować się w pracę w ramach ww sekcji. Deklarację prosimy zgłaszać na adres sekcjawwm(znak małpa)ptd.org.pl

Władze Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu PTD:

Przewodnicząca:
dr inż. Agnieszka Kowalik – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Zastępca Przewodniczącej:
dr hab. Ewa Lange – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekcja WWM Polskiego Towarzystwa Dietetyki została powołana przez Zarząd Główny PTD dnia 12.11.2010 roku i zajmuje się dietoterapią wrodzonych wad metabolizmu i innych chorób rzadkich.


Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Dietetyki rozpoczęła w 2017 roku organizację cyklicznych konferencji naukowo-szkoleniowych, pod przewodnim tytułem Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm). Pierwsza konferencja, która odbyła w Warszawie 25 listopada 2017 r., poświęcona została ogólnym zasadom leczenia dietetycznego w różnych wrodzonych wadach metabolizmu, określającym – co dietetyk wiedzieć powinien o zaleceniach, zagrożeniach i odmienności w postępowaniu dietetycznym z pacjentem z wwm.

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami wystapień: kliknij tutaj

0.jpg

wwm1.jpg

wwm2.jpg

wwm3.jpg

wwm4.jpg

wwm5.jpg

wwm6.jpg

wwm7.jpg

wwm8.jpg


II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm) – nadmiary lub niedobory w diecie a zagrożenia dla zdrowia”, odbyła się w dniach 5-6 kwietnia 2019r. w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania była nieprawidłowo zbilansowana dieta, jako przyczyna problemów zdrowotnych w przypadku krótkiego lub długiego jej oddziaływania na organizm. W grupie pacjentów z wwm ryzyko poważnych zaburzeń biochemicznych, metabolicznych i manifestacji klinicznej znacznie wzrasta, w porównaniu z populacją ludzi zdrowych, gdyż sama zalecana dieta wymagająca ograniczenia określonych składników odżywczych jest niekompletna bez zastosowania odpowiednich preparatów uzupełniających. 

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami wykładów: kliknij tutaj

wwm2019_0.jpg

Podstrona w budowie.

Z czasem pojawią się kolejne sekcje.

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: