POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Sekcje

Zadaniem Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu (WWM) jest:

- współpraca z dietetykami zajmującymi się leczeniem wwm w różnych ośrodkach medycznych w Polsce
- doskonalenie zawodowe w zakresie leczenia dietetycznego we wrodzonych wadach metabolizmu
- opracowanie zaleceń, opinii, wytycznych i standardów dotyczących zasad postępowania dietetycznego we wwm
- propagowanie wiedzy dotyczącej w/w chorób

Zapraszamy do współpracy wszystkich dietetyków, którzy chcieliby zaangażować się w pracę w ramach ww sekcji. Deklarację prosimy zgłaszać na adres metab@gmail.com.

Władze Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu PTD:

Przewodnicząca:
dr inż. Agnieszka Kowalik – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Zastępca Przewodniczącej:
dr hab. Ewa Lange – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekcja wrodzonych wad metabolizmu Polskiego Towarzystwa Dietetyki została powołana przez Zarząd Główny PTD dnia 12.11.2010 roku i zajmuje się dietoterapią chorób rzadkich.

Podstrona w budowie.

Z czasem pojawią się kolejne sekcje.

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: