POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu 2019

Szanowni Państwo,

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm) – nadmiary lub niedobory w diecie a zagrożenia dla zdrowia”, odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019r. w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie nieprawidłowo zbilansowana dieta, jako przyczyna problemów zdrowotnych w przypadku krótkiego lub długiego jej oddziaływania na organizm. W grupie pacjentów z wwm ryzyko poważnych zaburzeń biochemicznych, metabolicznych i manifestacji klinicznej znacznie wzrasta, w porównaniu z populacją ludzi zdrowych, gdyż sama zalecana dieta wymagająca ograniczenia określonych składników odżywczych jest niekompletna bez zastosowania odpowiednich preparatów uzupełniających. 

Opracowanie planu żywienia w oparciu o produkty dozwolone dla indywidulanego pacjenta z wwm wymaga m.in: określenia ilościowego udziału poszczególnych grup produktów w codziennym jadłospisie, odpowiedniego udziału specjalnej żywności (np.niskobiałkowej, beztłuszczowej, niskowęglowodanowej), uwzględnienia zasady urozmaicenia  oraz dobrej współpracy z rodzicami dziecka lub samym pacjentem. Realizacja zaleceń dietetycznych nie zawsze przebiega łatwo i zgodnie z planem. Wśród czynników, które mogą całkowicie zmienić wartość odżywczą diety i jeszcze bardziej zwiększyć ryzyko niedoborów/nadmiarów należy wymienić trudności z karmieniem (ulewania, wymioty), nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych czy częste stany dekompensacji metabolicznej. Skutki dla organizmu mogą być różne: wczesne lub późne, powodujące wtórne zaburzenia stanu odżywienia, manifestujące się spowolnieniem w rozwoju fizycznym lub zbyt szybkim tempem przyrostów jego parametrów. Mogą także wystąpić, na szczęście rzadko, sytuacje niedoborów zagrażające życiu pacjenta.

Jakie są zatem przyczyny i skutki źle zbilansowanej diety w tej grupie osób?, Czy otyłość lub niedożywienie występują tutaj częściej niż u innych pacjentów? Jak prawidłowo należy monitorować leczenie dietetyczne we wwwm? I jak można zapobiegać tym groźnym sytuacjom zdrowotnym? Na te pytania, mamy nadzieję znajdą Państwo odpowiedź na naszej konferencji. Doświadczeni dietetycy z kraju i z zagranicy przedstawią własne doświadczenia z pracy z pacjentami oraz omówią zasady właściwego monitorowania leczenia.

Zapraszamy serdecznie dietetyków, lekarzy, psychologów i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Z wyrazami szacunku,

dr Agnieszka Kowalik
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

wwm2019.jpg

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M5 kwietnia 2019 r.
9.00-10.00 Rejestracja

10.00-10.15 Powitanie


10.15 – 12.15 Sesja I: Dlaczego leczenie dietetyczne we wwm wymaga stałej współpracy pacjenta z dietetykiem?

Moderatorzy: Dr inż. Agnieszka Kowalik,  Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. nadzw. IMiD

10.15 – 10.45 Czas diagnozy a efekty leczenia wrodzonej wady metabolizmu, Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. nadzw. (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

10.50 – 11.40 Causes and consequences improperly balanced diet in PKU. Newborn screening test organization in Hungary, Metabolic dietitian Erika Kiss (Semmelweis Univerity I. Dep.of Pediatrics, Budapest, Hungary)

11.40 – 12.25 Wczesne i późne skutki nieprawidłowo zbilansowanej diety we wwm, Dr inż. Agnieszka Kowalik (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

12.25 – 12.30  Czas na 1 pytanie


12.25 – 13.00 Przerwa kawowa


13.00 – 14.30 Sesja II: Dieta w okresie ciąży – co zagraża kobiecie z fenyloketonurią a co rozwijającemu się dziecku?

Moderatorzy: Mgr Sylwia Gudej, dr inż. Danuta Gajewska

13.00 – 13.20 Risk for PKU woman and risk for fetus during pregnancy, Metabolic dietitian Erika Kiss (Semmelweis Univerity I. Dep.of Pediatrics, Budapest, Hungary)

13.25 – 13.45 Wpływ pojedynczej i mnogiej ciąży na tolerancję fenyloalaniny u pacjentów z fenyloketonurią, Mgr inż. Joanna Żółkowska (Instytut Matki i Dziecka,  Warszawa)

13.50 – 14.10 Doświadczenia własne w opiece nad kobietą ciężarną z PKU, Mgr inż. Kamila Strączek (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Szczecin)

14.10 – 14.30 Dyskusja


14.30 – 16.00 Lunch (Restauracja na parterze)


16.00 – 18.40 Sesja III: Przyczyny i skutki nieprawidłowego żywienia we wwm – jak im zapobiegać?

Moderatorzy: dr Agnieszka Kowalik, mgr Kamilla Strączek  

16.00  – 16.20 Źródła DHA w acydurii glutarowej typu 1, czy potrzebna jest suplementacja?, Mgr Sylwia Gudej (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

16.25 – 16.45 Doświadczenia ośrodka bydgoskiego w opiece nad pacjentami z PKU

16.50 – 17.10 Niemowlę z PKU w pierwszym półroczu życia, Mgr Anna Rudnicka  (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

17.15 – 17.30 Overtreatment w PKU, Dietetyk dypl. Elżbieta Świeczka (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków) 

17.35  - 17.50 Czynniki ryzyka nadwagi i otyłości u pacjentów z PKU, Mgr Katarzyna Chyż (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

17.55  - 18.10 Rodzeństwo z homocystynurią, Mgr Justyna Drapik (Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice)

18.15 – 18.30 Rola Towarzystw Rodzicielskich w opiece nad osobą z wwm, Małgorzata Maćkowiak, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars  Vivendi”; Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich

18.30  - 18.45   Dyskusja i podsumowanie


18.50 – 22.30 Integracja

18.50 – 21.00 Uroczysta kolacja (Restauracja na parterze)

21.00 – 22.30  Warszawa nocą – integracja z muzyką w tle (foyer, piętro 32)6 kwietnia 2019 r.
9.00 – 9.20 Rejestracja, kawa na dobry początek

9.20 – 9.30  Powitanie


9.30 – 11.15 Sesja IV: Diety z modyfikacją tłuszczu – jak zachować równowagę pomiędzy zaleceniami terapeutycznymi a potrzebami organizmu? Cz.1

Moderatorzy: dr Agnieszka Kowalik, dr hab. Ewa Lange

9.30 – 10.15  Wybrane problemy żywieniowe w przebiegu leczenia dietą ketogenną, Mgr Sylwia Gudej (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

10.20 – 10.45 Niemowlę na diecie ketogennej – jak rozszerzać dietę?

10.50 – 11.15  Rozwój fizyczny dzieci na diecie wysokotłuszczowej


11.15 – 11.45 Przerwa kawowa


11.45 – 13.30 Sesja V: Diety z modyfikacją tłuszczu – jak zachować równowagę pomiędzy zaleceniami terapeutycznymi a potrzebami organizmu? Cz.2

Moderatorzy:  Mgr Sylwia Gudej, dr Agnieszka Kowalik

11.45 – 12.30 Źródła tłuszczu w zaburzeniach utleniania kwasów tłuszczowych, Dr inż. Agnieszka Kowalik (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

12.35 – 12.50 Wartość odżywcza diety pacjentów z deficytem LCHAD, Mgr inż. Kamila Strączek (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Szczecin)

12.55 – 13.10 Rola preparatów specjalistycznych w żywieniu dzieci do 3 roku życia z deficytem LCHAD, Mgr Katarzyna Maciejewska

13.15 – 13.30 Wartość odżywcza diety niemowląt w deficytem VLCAD rozpoznanych objawowo lub przedobjawowo, Mgr Justyna Jessa  (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)


13.30 – 13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Odbiór certyfikatów


13.45 – 15.00 Lunch (Restauracja na parterze)                             

Terminy:
- Rejestracja uczestnictwa do 20.03.2019 r. na stronie internetowej www.ptd.org.pl (Zakładka Konferencje -> Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu 2019-> Rejestracja). UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.
- Opłata za uczestnictwo do 25.03.2019 r. (O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność uiszczenia opłaty, a nie kolejność zgłoszeń).


Opłaty:
Kwoty podano w brutto.
Dla członków PTD:
- 150 zł – opłata obejmuje materiały konferencyjne, catering (2 dni) oraz spotkanie integracyjne dn. 5.04.2018 r.
- 100 zł – opłata obejmuje materiały konferencyjne, catering (2 dni)

Dla osób, nie będących członkami PTD:
- 200 zł – opłata obejmuje materiały konferencyjne, catering (2 dni) oraz spotkanie integracyjne dn. 5.04.2018 r.
- 150 zł – opłata obejmuje materiały konferencyjne, catering (2 dni)

Dane do wpłaty:

Nr konta bankowego: 47 1020 2906 0000 1602 0129 1962 (Bank PKO BP)
Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika - WWM (np. Kowalski Jan - WWM)
Odbiorca: Polskie Towarzystwo Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C M.1115, 02-776 Warszawa

Opłatę za Konferencję należy przesłać na konto Organizatora w terminie 5 dni od momentu rejestracji. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i jego przesłaniu powinien ukazać się komunikat o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Nie będzie możliwości wnoszenia opłaty u Organizatora w dniu Konferencji. Na indywidualną prośbę uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w konferencji, dane do faktury należy podać podczas rejestracji.

Opłatę należy wnieść do 25 marca 2019 r. Opłata nie obejmuje noclegów.

Propozycje najbliższych miejsc noclegowych:

  • Ibis Warszawa Centrum, Al. Solidarności 165, Tel: (+48)22/5203000, Odległość od Centrum konferencyjnego Golden Floor ok. 350m.
  • ApartHotel Warsaw Apartments, Ul. Towarowa 35, Tel: +48 602 235 799, Odległość od Centrum konferencyjnego Golden Floor Chłodna 51 - ok. 180m. 
  • erApartments, Ul. Ogrodowa 65, Tel: +48 570 000 697, Odległość od Centrum konferencyjnego Golden Floor Chłodna 51 - ok. 300m. 

Regulamin konferencji – pobierz tutaj
Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.


Certyfikaty

Certyfikaty będą wydawane wyłącznie Uczestnikom, którzy obecni byli na 2 dniach konferencji.

Uprzejmie prosimy kliknąć poniższy link, aby zarejestrować się na Konferencję:

https://goo.gl/forms/J1C9NgjN6x0Tx9An2

Po poprawnym wypełnieniu formularza i przyjęciu przez nas Państwa zgłoszenia, powinien się pojawić krótki komunikat o treści:

"POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Uprzejmie prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej w ciągu 5 dni.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej Konferencji pod linkiem: https://ptd.org.pl"

Miejsce konferencji:

Golden Floor Tower piętro 32

ul. Chłodna 51, Warszawa

 

Pytania prosimy kierować na: biuro(at)ptd.org.pl

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: