POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu 2019

wwm2019.png

Szanowni Państwo,

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm) – nadmiary lub niedobory w diecie a zagrożenia dla zdrowia”, odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019r. w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie nieprawidłowo zbilansowana dieta, jako przyczyna problemów zdrowotnych w przypadku krótkiego lub długiego jej oddziaływania na organizm. W grupie pacjentów z wwm ryzyko poważnych zaburzeń biochemicznych, metabolicznych i manifestacji klinicznej znacznie wzrasta, w porównaniu z populacją ludzi zdrowych, gdyż sama zalecana dieta wymagająca ograniczenia określonych składników odżywczych jest niekompletna bez zastosowania odpowiednich preparatów uzupełniających. 

Opracowanie planu żywienia w oparciu o produkty dozwolone dla indywidulanego pacjenta z wwm wymaga m.in: określenia ilościowego udziału poszczególnych grup produktów w codziennym jadłospisie, odpowiedniego udziału specjalnej żywności (np.niskobiałkowej, beztłuszczowej, niskowęglowodanowej), uwzględnienia zasady urozmaicenia  oraz dobrej współpracy z rodzicami dziecka lub samym pacjentem. Realizacja zaleceń dietetycznych nie zawsze przebiega łatwo i zgodnie z planem. Wśród czynników, które mogą całkowicie zmienić wartość odżywczą diety i jeszcze bardziej zwiększyć ryzyko niedoborów/nadmiarów należy wymienić trudności z karmieniem (ulewania, wymioty), nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych czy częste stany dekompensacji metabolicznej. Skutki dla organizmu mogą być różne: wczesne lub późne, powodujące wtórne zaburzenia stanu odżywienia, manifestujące się spowolnieniem w rozwoju fizycznym lub zbyt szybkim tempem przyrostów jego parametrów. Mogą także wystąpić, na szczęście rzadko, sytuacje niedoborów zagrażające życiu pacjenta.

Jakie są zatem przyczyny i skutki źle zbilansowanej diety w tej grupie osób?, Czy otyłość lub niedożywienie występują tutaj częściej niż u innych pacjentów? Jak prawidłowo należy monitorować leczenie dietetyczne we wwwm? I jak można zapobiegać tym groźnym sytuacjom zdrowotnym? Na te pytania, mamy nadzieję znajdą Państwo odpowiedź na naszej konferencji. Doświadczeni dietetycy z kraju i z zagranicy przedstawią własne doświadczenia z pracy z pacjentami oraz omówią zasady właściwego monitorowania leczenia.

Zapraszamy serdecznie dietetyków, lekarzy, psychologów i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Z wyrazami szacunku,

dr Agnieszka Kowalik
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Miejsce Konferencji: 32. piętro Centrum Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa 

wwm_sp_2019.png

wwm2019.png

Miejsce Konferencji: 32. piętro Centrum Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa                                                                      

 

P R O G R A M5 kwietnia 2019 r.
9.00-10.00 Rejestracja

10.00-10.15 Powitanie


10.15 – 12.20 Sesja I: Dlaczego leczenie dietetyczne we wwm wymaga stałej współpracy pacjenta z dietetykiem?

Moderatorzy: Dr inż. Agnieszka Kowalik,  Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. nadzw. IMiD

10.15 – 10.45 Czas diagnozy a efekt leczenia we wrodzonych wadach metabolizmu, Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. nadzw. IMiD (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

10.50 – 11.20 PKU in the Czech Republic - history and now, Magdalena Pencová, Bc. (Outpatient Department for Inherited Metabolic Disorders, General Faculty Hospital, Prague)

11.25 – 12.10 Przyczyny i skutki nieprawidłowo zbilansowanej diety we wrodoznych wadach metabolizmu, Dr inż. Agnieszka Kowalik (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

12.10 – 12.20  Dyskusja


12.20 – 13.00 Przerwa kawowa


13.00 – 14.30 Sesja II: Dieta w okresie ciąży – co zagraża kobiecie z fenyloketonurią, a co rozwijającemu się dziecku?

Moderatorzy: Mgr Sylwia Gudej, Dr inż. Danuta Gajewska

13.00 – 13.30 The role of nutrition therapist/diet management at the time of pregnancy with PKU Magdalena Pencová, Bc (Outpatient Department for Inherited Metabolic Disorders, General Faculty Hospital, Prague)

13.35 – 14.00 Wpływ pojedynczej i mnogiej ciąży na tolerancję fenyloalaniny u pacjentów z fenyloketonurią, Mgr inż. Joanna Żółkowska (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

14.05 – 14.30 Dieta w okresie ciąży u kobiety z fenyloketonurią, Mgr inż. Kamilla Strączek (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Szczecin)

14.30 – 14.40 Dyskusja


14.40 – 16.00 Lunch (Restauracja, parter)


16.00 – 18.50 Sesja III: Przyczyny i skutki nieprawidłowego żywienia we wwm – jak im zapobiegać?

Moderatorzy: Dr inż. Agnieszka Kowalik, Mgr Kamilla Strączek  

16.00  – 16.20 Źródła DHA w acydurii glutarowej typu 1, czy potrzebna jest suplementacja?, Mgr Sylwia Gudej (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

16.25 – 16.40 Fenyloketonuria – przyczyny i skutki nieprawidłowego żywienia u dorosłych, Mgr Izabela Horka (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, Bydgoszcz)

16.45 – 17.00 Niemowlę z PKU w pierwszym półroczu życia, Mgr Justyna Jessa  (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

17.00 – 17.15 Overtreatment w PKU, Dietetyk dypl. Elżbieta Świeczka (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków) 


17.20  - 17.40 Przerwa kawowa


17.40 - 17.55 Czynniki ryzyka nadwagi i otyłości u pacjentów z PKU, Mgr Katarzyna Chyż (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

18.00 - 18.15 Rodzeństwo z homocystynurią, Mgr Justyna Drapik (Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice)

18.20 – 18.40 Rola Towarzystw Rodzicielskich w opiece nad osobą z wrodzoną wadą metabolizmu, Małgorzata Maćkowiak (Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars  Vivendi”); Stanisław Maćkowiak (Prezes Federacji Pacjentów Polskich)

18.40  - 18.50   Dyskusja i podsumowanie


18.50 – 22.30 Wieczór integracji

18.50 – 21.00 Kolacja (Restauracja, parter)

21.00 – 22.30  Warszawa nocą – integracja z muzyką w tle (foyer, piętro 32)6 kwietnia 2019 r.
9.00 – 9.20 Rejestracja

9.20 – 9.30  Powitanie


9.30 – 11.15 Sesja I: Diety z modyfikacją tłuszczu – jak zachować równowagę pomiędzy zaleceniami terapeutycznymi a potrzebami organizmu? Cz.1

Moderatorzy: Dr inż. Agnieszka Kowalik, Dr hab. Ewa Lange

9.30 – 10.15  Wybrane problemy żywieniowe w przebiegu leczenia dietą ketogenną, Mgr Sylwia Gudej (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

10.20 – 10.45 Niemowlę na diecie ketogennej – jak rozszerzać dietę? Dietetyk dypl. Wiesława Tomczak (Klinika Neurologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź)

10.50 – 11.15  Dieta ketogenna z perspektywy rodzica, Agnieszka Bichniewicz (Prezes Fundacji GLUT 1 Polska)


11.15 – 11.45 Przerwa kawowa


11.45 – 13.30 Sesja II: Diety z modyfikacją tłuszczu – jak zachować równowagę pomiędzy zaleceniami terapeutycznymi a potrzebami organizmu? Cz.2

Moderatorzy:  Mgr Sylwia Gudej, Dr inż. Agnieszka Kowalik

11.45 – 12.25 Źródła tłuszczu i jego rola w zaburzeniach mitochnondrialnego utleniania kwasów tłuszczowych, Dr inż. Agnieszka Kowalik (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

12.30 – 12.55 Wartość odżywcza diety pacjentów z deficytem LCHAD, Mgr inż. Kamilla Strączek (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Szczecin)

13.00 – 13.15 Rola preparatów specjalistycznych w żywieniu dzieci do 3 roku życia z deficytem LCHAD, Mgr Karolina Maciejewska (Skierniewickie Centrum Dietetyki, Przychodnia Kopernik)


13.15 – 13.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Odbiór certyfikatów


13.45 – 15.00 Lunch (Restauracja, parter)                  

 

PROGRAM w wersji pdf - kliknij tutaj      

wwm_sp_2019.png

Dr inż. Agnieszka Kowalik – przewodnicząca
Mgr Sylwia Gudej – v-ce przewodnicząca
Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. Nadzw. IMiD
Dr n. med. Tomasz Maciejewsk

Miejsce konferencji:

Golden Floor Tower piętro 32

ul. Chłodna 51, Warszawa

 

Komitet Organizacyjny
Mgr Sylwia Gudej - przewodnicząca
Dr inż. Agnieszka Kowalik- v-ce przewodnicząca
Mgr Paulina Kęszycka
Mgr Justyna Jessa

 

Pytania prosimy kierować na: biuro(at)ptd.org.pl

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: