POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Żywność, Żywienie i Zdrowie 2022

ZAPROSZENIE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Zarząd Oddziału woj. Śląskiego PTD serdecznie zapraszają na V Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Żywność, Żywienie i Zdrowie”, która odbędzie się w dniu 02 września 2022 r. w hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej przy ul. Armii Krajowej 220.


Tematy wystąpień:
1. Rola błonnika pokarmowego w dietoprofilaktyce i dietoterapi schorzeń – dr n. o zdr. Justyna Nowak Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM
2. Rola dietetyka/psychodietetyka w zespole terapeutycznym Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania – efekty pracy z pacjentkami z jadłowstrętem psychicznym - mgr Marzena Rojek-Ledwoch
3. Suplementacja diety w okresie ciąży - aktualne rekomendacje – dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Katedra Dietetyki SGGW
4. Wpływ żywienia na proces widzenia –  dr n. med. Aneta Kościołek
5. Dieta a próchnica – dr n. med.  Aneta Kościołek
6. Zaburzenia odżywiania - rola dietetyka w zespole terapeutycznym – mgr Michał Górski
7. Praktyczny warsztat psychodietetyka - dr n. med. Patrycja Kłósek
8. Wpływ żywienia i mikrobioty jelitowej na ryzyko zachorowania na COVID-19 - dr n. o zdr. Paweł Jagielski, UJ w Krakowie, Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami 
9. Mody dietetyczne w terapii cukrzycy – korzyści i zagrożenia – dr inż. Beata Sińska
10. Polscy specjaliści o znakowaniu produktów spożywczych wartością odżywczą: ogólnopolskie badanie przekrojowe – dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Panczyk

W dniu 03.09.2022 o godzinie 09:30 odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału woj. Śląskiego, w tym zebranie sprawozdawczo-wyborcze do Władz Oddziału woj. Śląskiego PTD na kadencję 2022-2026.

Procedura zgłoszenia uczestnictwa:

1. Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny który dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/tJa9S8GKGZF3NktH7

2. Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy uiścić do dnia 20 sierpnia 2022 r. przelewem na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Dietetyki w tytule podając imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Numer rachunku 82 1600 1462 1893 7127 6000 0004 BNP Paribas Bank

Opłata za uczestnictwo:

Członkowie zwyczajni PTD (warunek: aktywne konto w bazie https://ptd.gbbsoft.pl oraz brak zaległości składkowych):

-Opłata za uczestnictwo tylko w konferencji: 200 zł

-Opłata za uczestnictwo w konferencji i wieczorze integracyjnym: 300 zł

Pozostali uczestnicy

-Opłata za uczestnictwo tylko w konferencji: 280 zł

-Opłata za uczestnictwo w konferencji i wieczorze integracyjnym: 380 zł

Oferta specjalna dla studentów dietetyki

-Opłata za uczestnictwo tylko w konferencji: 150 zł

Opłata za uczestnictwo w konferencji obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.

Opłata za uczestnictwo w konferencji PTD i wieczorze integracyjnym obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, lunch, kolację integracyjną w piątek (02 września) oraz jeden nocleg ze śniadaniem (02/03 września) w hotelu Dębowiec w pokoju 2 lub 3 osobowym. Za pokój 1 osobowy obowiązuje dopłata wg cennika hotelowego.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jako student jest podanie podczas elektronicznej rejestracji numeru ważnej legitymacji studenckiej oraz okazanie jej w dniu konferencji. Oferta obejmuje: materiały, przerwę kawową, lunch.

Szczegółowy program konferencji dostępny wkrótce na stronie internetowej www.ptd.org.pl

UWAGA! Faktury za uczestnictwo wystawiane i przesyłane będą tylko w wersji elektronicznej

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: