POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu 2022

logosekcjiwwm.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm) – jak wiedza pokrywa się z codzienną praktyką?”, która odbędzie się w dniu 23 września 2022 r.

Światowy postęp w rozwoju metod leczenia w medycynie osiąga szczyty, można by powiedzieć, że to co było niemożliwe… staje się możliwe. Jednocześnie dietetyka kliniczna coraz silniej „zrasta się” ze wszystkimi elementami terapii i nadal jest w wielu wwm postrzegana jako fundamentalny czynnik w osiąganiu sukcesów terapeutycznych. Wprowadzanie wiedzy do codziennej praktyki nie jest procesem łatwym i prostym. Wszyscy wiemy, jak wiele czynników ma wpływ na przebieg, monitorowanie i odległe efekty leczenia. Doświadczenia własne są w tej grupie pacjentów źródłem niezwykle cennych informacji, gromadzonych przez lata podczas modyfikacji postępowania terapeutycznego u indywidualnego pacjenta. Na ich podstawie, opracowywane są uniwersalne zalecenia, wieloośrodkowe (np. europejskie) wytyczne dla wrodzonych wad metabolizmu.

Tegoroczne spotkanie w kręgu dietetyków ma na celu dzielenie się sukcesami ale też trudnościami, które mogą zakłócać równowagę metaboliczną czy biochemiczną organizmu i tym samym wpływać niekorzystnie na wytyczone cele leczenia. Jakie są przyczyny takich sytuacji, czy można łatwo je skorygować? Jak prawidłowo należy monitorować leczenie dietetyczne we wwm, aby zapobiegać tym sytuacjom lub skutecznie je likwidować? Te pytania czekają na wspólną odpowiedź.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz w trybie on-line. Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusjach i rozmowach podczas wrześniowego spotkania.

 

Serdecznie zapraszamy!

Przewodnicząca Sekcji WWM PTD
dr inż. Agnieszka Kowalik

Komitet Organizacyjny
mgr Sylwia Gudej

 


PROGRAM KONFERENCJI

wkrótce


REJESTRACJA

wkrótce


OPŁATY

Opłaty - udział stacjonarny

  • Członek PTD i Sekcji WWM: bez opłat
  • Członek PTD: 50,0 zł
  • Niezrzeszony w PTD: 100,0 zł

Opłaty - udział on-line

  • Członek PTD i Sekcji WWM: bez opłat
  • Członek PTD: 30,0 zł
  • Niezrzeszony w PTD: 80,0 zł
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: