POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

STANDARDY POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO W KARDOLOGII - STANOWISKO PTD 2016

STANDARDY POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO W KARDOLOGII - STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYKI 2016

Choroby układu sercowo-naczyniowego (ang. Cardiovascular Disease, CVD), stanowią główną przyczynę zgonów, w tym zgonów przedwczesnych oraz niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Obejmują one choroby naczyń serca, mózgu oraz naczyń obwodowych, powodowane najczęściej miażdżycą naczyń krwionośnych. Głównymi czynnikami CVD są nieprawidłowa dieta, otyłość i brak aktywności fizycznej. Skutecznie prowadzona profilaktyka CVD może, zdaniem niektórych specjalistów, przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności aż w 80%.
W strategii terapii CVD, jako pierwszą metodę leczenia, zaleca się zmiany w stylu życia obejmujące zbilansowaną dietę, zwiększenie aktywności fizycznej i zaprzestanie palenia. Niefarmakologiczne metody leczenia CVD są bezpieczną, ale jednocześnie niedocenianą metodą leczenia. Ponadto, ze względu na konieczność zaangażowania pacjentów w przestrzeganie zaleceń dietetycznych, uznawane za mało efektywne. Tymczasem wydaje się, że trudności w realizacji zaleceń dotyczących stylu życia wynikają z braku rozwiązań systemowych w leczeniu pacjentów kardiologicznych i braku zespołu terapeutycznego, dedykowanego leczeniu tej grupy pacjentów. Leczenie niefarmakologiczne może wpłynąć nie tylko na lepszą kontrolę wartości ciśnienia, ale poprawić przede wszystkim parametry metaboliczne. W planowaniu dietoterapii coraz częściej podkreśla się konieczność uwzględnienia czynników etnicznych, socjoekonomicznych oraz kulturowych. Istnieje zatem pilna potrzeba podjęcia działań ukierunkowanych na tworzenie zespołów terapeutycznych w leczeniu pacjentów kardiologicznych, w skład których, obok innych specjalistów medycznych, wchodziłby także dietetyk. Proponujemy interdyscyplinarne podejście do leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, skoncentrowane wokół pacjenta, w którym dietetyk odpowiedzialny jest za planowanie i monitorowanie leczenia dietetycznego.

W imieniu Zespołu
dr inż. Danuta Gajewska
Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Rekomendacje przygotował Zespół ds. postępowania dietetycznego w kardiologii u osób dorosłych: dr inż. Danuta Gajewska – przewodnicząca, dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk, dr hab. Ewa Lange, dr hab. n. med. prof. SGGW Joanna Niegowska, dr n. farm. Paweł Paśko, dr n. med. Aneta Kościołek, mgr Katarzyna Fibich, mgr Sylwia Gudej

Plik w PDF - kliknij tutaj

standardy_kardiologia_2016.jpg

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: