POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Walne Zgromadzenie Oddz. Woj. PTD w Warszawie - 30.09.2016

logo_ptd_warszawa.jpg

Szanowni Państwo,

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Warszawie uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 września 2016r. o godzinie 18.00, w Auli 2 budynku nr 32 Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW (ul. Nowoursynowska 159c, Warszawa).

W ramach spotkania planowane jest:

  • przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności PTD Oddział Wojewódzki w Warszawie za lata 2012-2016   
  • przedstawienie sprawozdania finansowego PTD Oddział Wojewódzki w Warszawie za lata 2012-2016
  • wybór Zarządu PTD Oddział Wojewódzki w Warszawie na lata 2016-2020
  • wybór Komisji Rewizyjnej PTD Oddział Wojewódzki w Warszawie na lata 2016-2020
  • omówienie sytuacji zawodu dietetyka w aspekcie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz działań PTD prowadzonych na rzecz jego regulacji.

Serdecznie zapraszamy,

Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału PTD
dr hab. Ewa Lange

Sekretarz Warszawskiego Oddziału PTD
dr Joanna Myszkowska-Ryciak

Pobierz w .pdf - kliknij tutaj

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: