POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Mądre żywienie, zdrowe pokolenie

REALIZACJĘ PROGRAMU ZAKOŃCZONO W 2014 ROKU

 

Polskie Towarzystwo Dietetyki zaingurowało program edukacyjno-badawczy „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Celem programu jest przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej polskich uczniów, ocena ich stanu odżywienia oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

 

Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach programu pomogą ukształtować młodych, świadomych konsumentów oraz przyczynią się do opracowania rekomendacji w zakresie zasad racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla współczesnej młodzieży. Serdecznie zapraszamy do udziału w programie wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które pragną promować zdrowy styl życia wśród swoich uczniów.

Do uczestnictwa w programie zapraszamy także dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których opracowaliśmy profesjonalne materiały edukacyjne w zakresie zasad prawidłowego żywienia młodzieży. Uczestnicy programu będą mieli ponadto szansę na wygranie wartościowych nagród rzeczowych.

Więcej informacji – kliknij tutaj

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: