POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

EFAD

 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Dietetyków
(EFAD, ang.  European Federation of the Associations of Dietitians)

Europejska Federacja Stowarzyszeń Dietetyków została utworzona w Kopenhadze (Dania) w 1978r. Głównymi założeniami funkcjonowania EFAD są:
– promocja rozwoju zawodu dietetyka
– rozwój dietetyki na poziomie zarówno nauki jak i profesji stanowiący istotną korzyść dla członków Stowarzyszeń
– ułatwianie kontaktu pomiędzy narodowymi towarzystwami dietetycznymi oraz innymi organizacjami- naukowymi, edukacyjnymi oraz rządowymi
– popularyzacja zasad zdrowego żywienia w populacjach krajów członkowskich

Członkostwo w EFAD może uzyskać każde Narodowe Towarzystwo Dietetyki znajdujące się w Europie. Obecnie EFAD zrzesza w swoich strukturach 30 stowarzyszeń, reprezentując interesy ponad 29000 dietetyków z 24 krajów.  Co roku mają miejsce walne posiedzenia, w których uczestniczą delegaci poszczególnych stowarzyszeń członkowskich. Podczas organizowanych zjazdów delegaci stowarzyszeń członkowskich zostają wybierani na stanowisko Honorowego Przewodniczącego EFAD oraz członka Komitetu Wykonawczego EFAD, czyli głównego organu zarządzającego jak i reprezentacyjnego EFAD.

Honorowym Przewodniczących EFAD na kadencję 2010-2014 jest  Anne de Looy z Wielkiej Brytanii (University of Plymouth).

W skład Komitetu wykonawczego wchodzą obecnie:
Urlich Humer (Niemcy) – Skarbnik EFAD
Judith Liddell (Wielka Brytania) – Sekretarz Generalny EFAD
Mary-Ann Sorensen (Dania)
Carole Middleton (Wielka Brytania)
Therese Libert (Francja)

 

Ważne dokumenty przyjęte przez EFAD:

- European Practice Placement Standards (2010);
- European Dietetic Competences and their Performance Indicators(2009);
- The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics (2005).

EFAD w 2008 roku przyjęło dwa niezwykle istotne dokumenty opisujące praktyczne wykonywanie zawodu dietetyka: Międzynarodowy Kodeks Etyki (ang. International Code of Ethics) oraz Międzynarodowy Kodeks Dobrej Praktyki (ang. International of Good Practice).

Z powyższymi dokumentami można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.efad.org/everyone/1390/5/0/32

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: