POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Doniesienia naukowe

  Wpływ diet: wysokobiałkowej-niskowęglowodanowej oraz standardowej niskokalorycznej na poziom adipocytokin i insulinooporności u otyłych pacjentów podczas 9 miesięcznej interwencji

02 February 2016
Ostatnie próby dietetycznych interwencji oraz badań obserwacyjnych skupiały się na wpływie diety na stan zdrowia, który oceniany był na podstawie poprawy poziomu biomarkerów zastępczych. Celem niniejszej pracy było zbadanie zmian w masie ciała, poziomie adipocytokin i insulinooporności po zastosowaniu niskokalorycznej diety wysokobiałkowej-niskowęglowodanowej w porównaniu ze standardową dietą niskokaloryczną podczas 9 miesięcznej interwencji. W badaniu wzięło udział 331 pacjentów z otyłością, których podzielono losowo na dwie grupy. Pierwsza z grup (n=168) stosowała dietę HP (high-protein hypocaloric diet – niskokaloryczna dieta wysokobiałkowa), która zawierała: 1050kcal/dobę, 33% węglowodanów, 33% tłuszczu i 34% białka. Druga grupa (n=163) stosowała dietę S (standard protein hypocaloric...

  Polifenole a wrzody żołądka i dwunastnicy

02 February 2016
Wysoka częstotliwość występowania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także jej złożona etiopatogeneza i trudności terapeutyczne niekorzystnie przekładające się na komfort życia chorych powodują, że stale poszukuje się metod wspomagających profilaktykę i farmakoterapię tej jednostki chorobowej. Spośród wielu, biologicznie aktywnych związków występujących w żywności, na szczególną uwagę pod kątem profilaktyki i dietoterapii choroby wrzodowej, zasługują polifenole. Przegląd piśmiennictwa naukowego jednoznacznie dowodzi, że związki te wykazują korzystne działanie zarówno profilaktyczne jak i terapeutyczne. Badania wykazały, że wpływają one pozytywnie m.in. na neowascularyzację w obrębie tkanek żołądka i dwunastnicy, regulują aktywność czynników wzrostu i prostaglandyn, nasilają...

  Związek pomiędzy metabolizmem fruktozy a miażdżycą, cukrzycą typy 2 i otyłością.

02 February 2016
  Wysokie spożycie cukrów od dawna łączone jest z występowaniem wielu chorób dietozależnych. Udział fruktozy w ogólnej ilości spożywanych cukrów również może mieć wpływ na zdrowie, chociaż zakres, w którym fruktoza działa w szczególnie negatywny sposób, wciąż pozostaje kontrowersyjny. Celem pracy było opisanie przemian fruktozy w organizmie oraz omówienie jej roli jako czynnika ryzyka rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu 2 oraz otyłości. Od dawna znane są cechy pozytywne charakteryzujące fruktozę, takie jak wysoka względna słodkość, znaczące działanie termogeniczne oraz niski indeks glikemiczny. Pomimo tego, wysokie spożycie fruktozy w diecie, w szczególności w połączeniu z glukozą, może w większym stopniu, niż przy podobnym spożyciu samej glukozy, prowadzić do zmian metabolicznych w wątrobie...

  Czy witamina D może pomóc w leczeniu stwardnienia rozsianego?

02 February 2016
Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Cambrige dowodzi, że witamina D może stać lekiem w leczeniu SM (Stwardnienie rozsiane) w przyszłości. Białko aktywowane przez witaminę D może być zaangażowane w naprawę uszkodzeń mieliny u osób ze stwardnieniem rozsianym. Badacze ustalili, że pary „witamina D receptor”- białko o nazwie receptor gamma RXR , zaangażowane są w naprawę mieliny- osłonki ochronne otaczające włókna nerwowe. Po dodaniu witaminy D do mózgowych komórek macierzystych, w których obecne były białka, okazało się, że szybkość wytwarzania oligodendrocytów (komórki glejowe formujące osłonki mielinowe) zwiększyła się o 80%. Gdy zablokowano receptor witaminy D, aby zahamować jego działanie, receptor gamma RXR nie był zdolny do stymulowania produkcji oligodendrocytów. Źródło: Alerie...

  Wpływ spożycia cynamonu, kardamonu, szafranu i imbiru na wskaźniki kontroli glikemii, profilu lipidowego, stresu oksydacyjnego i procesów zapalnych u pacjentów z cukrzycą typu 2.

02 February 2016
Cukrzyca typu 2 może być wywołana zwiększonym stresem oksydacyjnym, procesami zapalnymi i hiperglikemią. Zauważono, że związki chemiczne pochodzenia roślinnego,fitochemikalia, znajdujące się w produktach ziołowych mają pozytywny wpływ na niektóre parametry i łagodzą powikłania cukrzycowe. Celem badania było określenie wpływu cynamonu, kardamonu, szafranu i imbiru jako dodatkowych środków wspierających terapię cukrzycy typu 2. Przeprowadzona randomizowana próba kliniczna objęła 204 pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do czterech grup interwencyjnych i jednej grupy kontrolnej. Każda grupa interwencyjna otrzymywała 3 szklankiczarnej herbaty oraz odpowiednio: grupa pierwsza - 3 gramy kardamonu, grupa druga - 3 gramy cynamonu,grupa trzecia - 3...

  Spożycie owsianki związane jest z wyższą jakością diety, wyższym spożyciem składników odżywczych i zmniejszonym ryzykiem otyłości brzusznej u dzieci w wieku 2-18 lat – badanie NHANES 2001-2010

02 February 2016
Celem badania było określenie związku między spożyciem owsianki a wielkością spożycia składników pokarmowych, jakością diety oraz proporcją między zawartością tkanki tłuszczowej i całkowitej masy ciała u dzieci w wieku 2-18 lat. Grupę badaną stanowiło 14 690 dzieci w wieku 2-18 lat będących uczestnikami badania National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2010. Ilościowej oceny diety dokonano na podstawie 24-godzinnego wywiadu żywieniowego, oceny jakościowej - za pomocą indeksu Healthy Eating Index-2010 (HEI-2010). Wyniki badań jasno wskazują, że dzieci, u których owsianka stanowiła stały element jadłospisu charakteryzowały się istotnie wyższym spożyciem błonnika pokarmowego, witamin A, B1, B2, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, miedzi i potasu oraz znacznie niższym spożyciem...

  Różnicujący efekt spożycia kofeiny u chory podatnych na zachorowanie na chorobę Parkinsona.

02 February 2016
  Zbadano czy spożycie kofeiny skutkuje różnicująco na badanych z wysoką i niską podatnością genetyczną na chorobę Parkinsona (PD). Badana grupa obejmowała 812 osób. Spożycie kofeiny oceniano na podstawie kwestionariusza ankiety oraz badania na obecność wariantu genu wywołującego chorobę Parkinsona (LRRK2 R1628P). Ryzyko zachorowania na PD u osób o wysokiej podatności genetycznej, nie spożywających kofeiny było 15 razy większe w porównaniu do osób o niskiej podatności spożywających kofeinę, podczas gdy u badanych o wysokiej podatności genetycznej lecz spożywających kofeinę ryzyko to było 3 razy większe. Spożycie kofeiny może znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona, znacznie bardziej u osób z wysoką podatnością genetyczną niż u osób mniej podatnych na tę chorobę....

  Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa. Badanie z podwójnie ślepą próbą przeprowadzone u dzieci z autyzmem.

02 February 2016
Wpływ diety bezglutenowej i bezkazeinowej (GFCF) na poprawę wyników dzieci z autyzmem. Aby uzyskać informacje dotyczące skuteczności diety GFCF przeprowadzone zostało badanie obserwacyjnie z podwójnie ślepą próbą na 14 osobowej grupie dzieci z autyzmem, w wieku od 3-5 lat.Opis badania: W pierwszym etapie badania dzieci przebywały na diecie GFCF przez okres od 4-6 tygodni. Następnie przeprowadzono badanie z podwójnie ślepą próbą, czas obserwacji wynosił 12 tygodni. W tym etapie dzieci otrzymywały przekąski z dodatkiem glutenem i kazeiny lub przekąski placebo. Rodzicie oraz badacze nie byli świadomi, które produkty otrzymują uczestnicy. Obserwacja była prowadzona pod opieką dietetyka, dieta GFCF była bezpieczna i dobrze tolerowana. Wykazano, że wprowadzanie diety GFCF nie ma statystycznie...

  Rodzaj kwasów tłuszczowych spożywanych przez kobiety w okresie ciąży i laktacji a ryzyko rozwinięcia zespołu metabolicznego u potomstwa.

02 February 2016
Dieta kobiety w okresie ciąży i laktacji ma wpływ na rozwój płodu, niemowlęcia i przyszłego dorosłego człowieka prawdopodobnie poprzez programowanie płodowe oraz epigenetyczną regulację ekspresji genów. Programowanie płodowe charakteryzuje się zdolnościami adaptacyjnymi organizmu, będącymi odpowiedzą na specyficzne niekorzystne warunki środowiska we wczesnych etapach rozwoju, które mogą zmienić ekspresję genową oraz trwale wpłynąć na budowę i funkcjonowanie niektórych organów oraz tkanek, zwiększając tym samym podatność na występowanie zaburzeń metabolicznych. Organizm kobiety w pierwszym i drugim trymestrze ciąży gromadzi zapasy tłuszczu, natomiast w końcowym etapie ciąży wzrasta lipolityczna aktywność tkanki tłuszczowej. Zarówno nadwyżka jak i niedobór pewnych kwasów tłuszczowych może...

  Dieta wysoko cholesterolowa wzbogacona w polifenole ze śliwki japońskiej (Prunus salicina) poprawia funkcje poznawcze, obniża zawartość cholesterolu w mózgu oraz zmniejsza ekspresję białka mającego działanie neurodegeneracyjne na modelu myszy.

02 February 2016
Procesowi starzenia się towarzyszy obniżenie funkcji poznawczych. Zjawisko to, może być rezultatem długotrwałego stresu oksydacyjnego wpływającego na procesy neurologiczne. Wykazano, że wysoka zawartość cholesterolu we krwi i mózgu może prowadzić do odkładania się białka β-amyloidu, który uszkadza komórki mózgowe. Niniejsze badanie miało na celu zaobserwowanie wpływu polifenoli zawartych w śliwce japońskiej (Prunus salicina) na procesy poznawcze i na poziom ekspresji nieprawidłowego białka - β-amyloidu – u myszy karmionych przez okres 5 miesięcy dietą bogatą w cholesterol. Badanie przeprowadzono na czterech grupach myszy: grupie kontrolnej (Ctrl) karmionej dietą (AIN)-93M, grupie ze zwiększoną podażą cholesterolu (HC) karmionej dietą (AIN)-93M z dodatkiem 5% cholesterolu, grupie ze...
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: