POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Doniesienia naukowe

  Wiadomości z EFAD: Covid-19 Information on Nutritional Support

19 Maj 2020
Kliknij tutaj: http://www.efad.org/en-us/covid-19/

  Zaproszenie na Konferencję - Postępowanie dietetyczne we wwm, 5-6.04.2019, Warszawa

30 Listopad 2018
Szanowni Państwo, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm) – nadmiary lub niedobory w diecie a zagrożenia dla zdrowia”, odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019r. w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie nieprawidłowo zbilansowana dieta, jako przyczyna problemów zdrowotnych w przypadku krótkiego lub długiego jej oddziaływania na organizm. W grupie pacjentów z wwm ryzyko poważnych zaburzeń biochemicznych, metabolicznych i manifestacji klinicznej znacznie wzrasta, w porównaniu z populacją ludzi zdrowych, gdyż sama zalecana dieta wymagająca ograniczenia określonych składników odżywczych jest niekompletna bez zastosowania odpowiednich preparatów uzupełniających.  ...

  Rejestracja na konferencję "NUTRACEUTYKI I SUPLEMENTY", 8.12.2018, Warszawa

31 Październik 2018
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich dietetyków na konferencję "NUTRACEUTYKI I SUPLEMENTY", która odbędzie się 8.12.2018 w Warszawie. PROGRAM 9:00 - 10:30 Sesja I 90 min Jak stosować naturalne środki lecznicze w zapobieganiu i terapii chorób cywilizacyjnych. Prof. dr hab. Marek Naruszewicz – 45 min Żywność funkcjonalna. Probiotyki, prebiotyki, symbiotyki. Wskazania do stosowania probiotyków i ich kliniczna skuteczność. Dr n. med. Igor Łoniewski – 45 min 10:30 - 11:00 Przerwa 11:00 - 12:30 Sesja II 90 min Nutraceutyki, a żywność funkcjonalna - podobieństwa i różnice. Bezpieczeństwo stosowania. Dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka – 30 min Suplementy diety w chorobach przewodu pokarmowego. Wskazania i przeciwwskazania do suplementacji. Prof. hab. Jacek...

  Wprowadzanie glutenu do diety niemowląt – zmiana zaleceń

06 luty 2016
Dotychczas Komitet Żywieniowy Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zalecał unikanie zarówno zbyt wczesnego (<4. m.ż.), jak i późnego (≥7. m.ż.) wprowadzania glutenu do diety niemowląt. Aktualne stanowisko ekspertów, mówi o tym, iż gluten może być wprowadzony do diety wszystkich niemowląt w każdym momencie między ukończonym 4 a 12 m. ż. Zarówno w okresie wprowadzania glutenu do diety, jak i w całym okresie niemowlęctwa należy unikać dużych dawek glutenu. Badania nie wykazały, aby karmienie piersią (również w czasie włączania glutenu do diety)  chroniło dziecko przed zachorowaniem na celiakię w przyszłości. Więcej informacji: Szajewska H, Shamir R, Mearin ML, Koninckx CR, Catassi C, Domellöf M, Fewtrell MS, Husby S, Papadopoulou A,...

  Dlaczego warto karmić piersią?

02 luty 2016
Zachęcamy do zapoznania się z serią artykułów opublikowanych w "The Lancet": http://www.thelancet.com/series/breastfeeding

  Żywienie pozajelitowe o działaniu immunomodulującym w przebiegu ostrego zapalenia trzustki - metaanaliza badań

02 luty 2016
Ostre zapalenie trzustki (OZT) jest ogólnoustrojową odpowiedzią organizmu na uszkodzenie trzustki i tkanek okołotrzustkowych, charakteryzującą się podwyższonym stężeniem enzymów trzustkowych oraz nasileniem procesów katabolicznych. W przebiegu OZTczęsto obserwuje się niedobory żywieniowe, w związku z tym wspomaganie żywieniowe jest kluczowym czynnikiem terapeutycznym umożliwiającym powrót do zdrowia. Biorąc pod uwagę immunosupresyjny i zapalny obraz choroby, wydaje się że składniki pożywienia o aktywności immunomodulującej jak glutamina i wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 powinny być dodawane do mieszanek żywieniowych. Autorzy pracy przeprowadzili metaanalizę badań dotyczących wpływu pozajelitowego żywienia z udziałem składników o charakterze immunomodulującym na występowanie i...

  Wpływ konsumpcji żywności synbiotycznej na profil metaboliczny u pacjentów chorych na cukrzycę.

02 luty 2016
W związku z brakiem prowadzonych badań i rzetelnych wyników w tej tematyce, celem niniejszej pracy była analiza wpływu żywności synbiotycznej na profil metaboliczny, stan zapalny i stres oksydacyjny u pacjentów chorych na cukrzycę. Randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne typu cross-over z podwójnie ślepą próbą przeprowadzono z udziałem 62 pacjentów chorych na cukrzycę w wieku od 35 do 70 lat. Po dwutygodniowym okresie wstępnym, pacjentów losowo podzielono na dwie grupy - grupy badanej z żywnością synbiotyczną (n = 62) oraz grupy z żywnością kontrolną (n = 62), na okres 6 tygodni. Na żywność synbiotyczną składały się: probiotyczne żywe szczepy Lactobacillus sporogenes oraz inulina jako prebiotyk z izomaltem, sorbitolem i stewią, użytych jako słodzika. Żywność kontrolną (ta sama...

  Wydalanie sodu i potasu a gęstość mineralna kości u kobiet z choroba trzewną

02 luty 2016
W przebiegu choroby trzewnej często obserwuje się osłabione wchłaniania wapnia, co prowadzi do obniżonej gęstość kości, a w konsekwencji do zwiększonego ryzyka osteoporozy. Z utratą wapnia z organizmu i ubytkiem kości ściśle powiązane jest nadmierne wydalanie sodu. Autorzy prezentowanego badania podjęli próbę oceny gęstości mineralnej kości i wydalania sodu oraz wapnia w grupie 33 kobiet cierpiących na chorobę trzewną. Wykazano, że w grupie kobiet z nadmiernym wydalaniem sodu ( >100mmol Na/dzień) obserwowano znamiennie podwyższone wydalanie wapnia z moczem (4.9 mmol/dzień) w odniesieniu do kobiet, u których wydalanie sou było prawidłowe (3.4 mmol Ca/dzień). Zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy gęstością kości szyjki udowej a wydalaniem Na, oraz dodatnią – pomiędzy wydalaniem Na a...

  Mikroflora bakteryjna w przewodzie pokarmowym a występowanie cukrzycy

02 luty 2016
Od jakiegoś czasu badany jest związek pomiędzy mikroflorą bakteryjną przewodu pokarmowego a rozwojem chorób metabolicznych. W badaniach potwierdzono już jej wpływ na rozwój cukrzycy typu 1 oraz typu 2. Skład flory jelitowej zależy m.in. od stosowanej diety oraz aktywności fizycznej. Zmienia się ona znacznie po przeprowadzonych operacjach bariatrycznych. Poród poprzez cesarskie cięcie wpływa na skład mikroflory bakteryjnej jelit i może zwiększać ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 u dziecka w przyszłości. W przeprowadzonym badaniu z udziałem otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2 zaobserwowano brak bakterii ochronnych jelit, które przyczyniają się do poprawy regulacji poziomu glukozy. Zaobserwowano również odwrotny proces - wzmożony rozwój patogennej mikroflory u pacjentów otyłych powoduje...

  Fruktoza a ryzyko rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby

02 luty 2016
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) jest najczęstszym przewlekłym schorzeniem tego narządu i dotyka ok. 10-30% osób w krajach rozwijających się. Narastająca częstotliwość występowania tej jednostki chorobowej jest ściśle powiązana ze stale zwiększającą się zachorowalnością na cukrzycę typu 2 i otyłość. Czynniki żywieniowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju NAFLD, a w ostatnich latach szczególnie często podnoszono zależność pomiędzy wysokim spożyciem fruktozy a narastającą zachorowalnością na tę chorobę. Metaanaliza przeprowadzona przez Chiu i wsp. dotyczyła 13 badań oceniających wpływ zwiększonej podaży fruktozy na stężenie lipidów wewnątrz hepatocytów oraz aktywność enzymów wątrobowych. W siedmiu badaniach zastosowano model diety izoenergetycznej...
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: