POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Żywienie dzieci

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiono materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad prawidłowego żywienia oraz roli aktywności fizycznej w prozdrowotnym stylu życia dzieci. Mamy nadzieję, iż przygotowane prezentacje wzbogacą Państwa wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia dzieci, dostarczą rzetelnych informacji oraz ułatwią komponowanie pełnowartościowych posiłków dla całej rodziny.

1. Podstawowe zasady żywienia dziecka. Sylwia Gudej

.

.2. Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój psychofizyczny dziecka. Danuta Gajewska, Joanna Myszkowska-Ryciak

 

 

.

.3. Dom jako miejsce kształtowania nawyków żywieniowych. Joanna Myszkowska-Ryciak, Danuta Gajewska

 

 

.

.4. Najczęściej popełniane błędy w żywieniu dzieci oraz ich skutki zdrowotne. Ewelina Pałkowska

 

 

.

.5. Pułapki żywieniowe w diecie dziecka. Sylwia Gudej

 

 

.

.6. Zasady komponowania jadłospisów odpowiednich do wieku i aktywności fizycznej dziecka. Danuta Gajewska, Joanna Myszkowska-Ryciak

 

 

.

.7. Jak przygotować pożywne śniadanie, II śniadanie do szkoły, obiad rodzinny, fantazyjny podwieczorek i kolację? Joanna Myszkowska-Ryciak, Danuta Gajewska

 

 

.

.8. Rola regularnej aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia rodziny. Ewelina Pałkowska

 

.

.Scenariusze zajęć lekcyjnych

„ Jem zdrowo”; „Pułapki żywieniowe – czego unikać, aby zdrowo jeść?” Sylwia Gudej

„Oceń swój jadłospis” Danuta Gajewska

.
Kliknij tutaj: Scenariusz lekcji_Zdrowo jem_Pułapki żywieniowe_Sylwia Gudej

Kliknij tutaj: Scenariusz lekcji_Oceń swój jadłospis_Danuta Gajewska

Materiały mogą zostać wykorzystane jako pomoce w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej przewidzianej w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.

Materiały przygotowano dla rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w konkursie „Kreator Zdrowia” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dietetyki i Ministerstwo Zdrowia.

Program zrealizowano ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014”

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: