POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Związek pomiędzy metabolizmem fruktozy a miażdżycą, cukrzycą typy 2 i otyłością.

 

Wysokie spożycie cukrów od dawna łączone jest z występowaniem wielu chorób dietozależnych. Udział fruktozy w ogólnej ilości spożywanych cukrów również może mieć wpływ na zdrowie, chociaż zakres, w którym fruktoza działa w szczególnie negatywny sposób, wciąż pozostaje kontrowersyjny. Celem pracy było opisanie przemian fruktozy w organizmie oraz omówienie jej roli jako czynnika ryzyka rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu 2 oraz otyłości. Od dawna znane są cechy pozytywne charakteryzujące fruktozę, takie jak wysoka względna słodkość, znaczące działanie termogeniczne oraz niski indeks glikemiczny. Pomimo tego, wysokie spożycie fruktozy w diecie, w szczególności w połączeniu z glukozą, może w większym stopniu, niż przy podobnym spożyciu samej glukozy, prowadzić do zmian metabolicznych w wątrobie. Najbardziej niekorzystnym i widocznym efektem jest zmieniony profil lipidowy krwi, w wyniku zwiększonego procesu lipogenezy de novo (DNL-de novo lipogenesis), czyli tworzeniu tłuszczu z  substratów nielipidowych. Niezbędne są dalsze badania z realną oceną spożycia fruktozy. Aktualne doniesienia literaturowe nie wskazują, iż ​​zwyczajowa jej ilość w diecie (około 50-60 g/dobę) zwiększa ryzyko miażdżycy, cukrzycy typu 2 i otyłości, bardziej niż spożycie innych cukrów. Jednakże, jak wynika z badań, spożycie fruktozy powyżej pewnego poziomu, szczególnie w połączeniu z wysokim spożyciem energii z takich źródeł jak glukoza lub skrobia, może mieć negatywny wpływ na zdrowie poprzez zwiększenie lipogenezy de novo.

Źródło: Kolderup A., Svihus B. Fructose Metabolism and Relation to Atherosclerosis, Type 2 Diabetes, and Obesity. Journal of Nutrition and Metabolism. Volume 2015, Article ID 823081

Opracowanie: E. Pałkowska, J. Wranicz

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: