POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zebranie naukowe w Rzeszowie

Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe, które odbędzie się 5 listopada o godzinie 13:00 na sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie (I piętro).

Program zebrania:
1. Otwarcie i powitanie uczestników.
2. Wykład pt.: „Rola probiotyków w zapobieganiu i leczeniu chorób”
3. Wykład pt.: „Innowacyjne alternatywy pomagania dietetycznego w stanach chorobowych”
4. Sprawy organizacyjne
5. Zakończenie obrad

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: