POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zebrania Naukowe w Krakowie

Z A P R O S Z E N I E
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie uprzejmie zaprasza na zebrania szkoleniowe, które odbywają się w Zakładzie Higieny i Dietetyki UJ CM w Krakowie , ul.Kopernika 7 o godzinie 15.00.
 
08 marca 2019  "Dieta nordycka" wykł. Prof.dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
12 kwietnia 2019  " Białko w żywieniu osób starszych" wykł. Prof.dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
10 maja 2019  "Sprawozdanie z Konferencji - Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2019 - jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?"  wykł. mgr Maria Kret, mgr Helena Ciborowska
14 czerwca 2019  "Kofeina - aktualny przegląd badań"  wykł. dr Ewa Błaszczyk - Bębenek
 
Z poważaniem
mgr Maria Kret
Przewodnicząca oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: