POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zebrania naukowe w Krakowie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie zaprasza na zebrania szkoleniowe dla członków PTD do Zakładu Higieny i Dietetyki UJ CM (ul.Kopernika 7, Kraków) o godz.14.15. w następujących terminach:

13 listopada 2015 r. „Czynniki wpływające na interakcje lek a pożywienie” Wykładowca: Dr Jadwiga Piotrowicz

11 grudnia 2015 r. „ Diagnostyka w pracy dietetyka – stres oksydacyjny i nadwrażliwość pokarmowa” Wykładowcy: mgr Karolina Karabin , mgr Marta Grabowska

Zapraszamy do udziału w zebraniach.

Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie
mgr Maria Kret

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: