POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zebrania naukowe w Krakowie

Dnia 8 pażdziernika 2012 r. o godzinie 15.00  odbędzie się zebranie szkoleniowe dla członków PTD oddziału wojewódzkiego w Krakowie.

Miejsce spotkania – Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os.Teatralne 4a, 31 – 945 Kraków.

Temat: WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE WINA, wykładowca dr Joanna Chłopicka – Zakład Bromatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: