POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zebrania naukowe w Krakowie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie zaprasza na zebrania szkoleniowe dla członków PTD do Zakładu Higieny i Dietetyki, ul. Kopernika 7 o godz. 14.15 w następujących terminach:

• 9 stycznia 2015 r. „Dieta eliminacyjna u pacjentów z nadwrażliwością pokarmową” – wykładowca Bożena Pawłowska
• 13 lutego 2015 r. „Kedy dietetyk powinien pomyśleć o suplementacji probiotyku” – wykładowca dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska (zebranie będzie trwało do godz. ok. 17.00)
• 13 marca 2015 r. „Fizjologia smaku” – wykładowca dr Joanna Chłopicka
• 10 kwietnia 2015 r. „Słoneczna witamina” – wykładowca mgr Jadwiga Kryczyk
• 8 maja 2015 r. „Doustna suplementacja pokarmowa w leczeniu niedożywienia u dzieci i dorosłych” – wykładowca dr n. med. Elżbieta Gabrowska
• 12 czerwca 2015 r. „Dietoterapia w schorzeniach tarczycy” – wykładowca mgr Maria Kret

Zapraszamy członków PTD do udziału w zebraniach.

Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie
mgr Maria Kret

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: