POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zaproszenie na zebranie naukowe w Krakowie

Z A P R O S Z E  N I E

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie zaprasza na zebranie szkoleniowe w dniu 9 października 2015 r. , które odbędzie się w Zakładzie Higieny i Dietetyki UJ CM w Krakowie

ul. Kopernika 7 o godzinie 14.15.

Tematem zebrania będzie:

" WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DIETA PRO W PRAKTYCE DIETETYKA"

WYKŁADOWCA: DR AGNIESZKA OSTACHOWSKA - GĄSIOR z Zakładu Higieny i Dietetyki UJ CM w Krakowie.

 

                                                                              Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie

                                                                                                           Maria Kret

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: