POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zaproszenie na Konferencję pt. "Żywienie dziecka wczoraj i dziś”, 7 maja 2016, Kraków

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś, która odbędzie się 22.04.2017 r. w Krakowie. Postępowanie dietetyczne oraz leczenie żywieniowe wpisane są w proces terapeutyczny pacjentów pediatrycznych, nowe dowody naukowe narzucają jednak konieczność zmiany w sposobie myślenia i postępowania zespołu specjalistów sprawujących opiekę nad pacjentem. Pragniemy w ramach konferencji stworzyć miejsce do debaty o roli diety oraz leczenia żywieniowego w profilaktyce, diagnostyce i terapii dzieci. Tematyka naszej konferencji dotyczy jednak nie tylko dziecka chorego, mając na uwadze rolę programowania żywieniowego pragniemy również poruszyć tematy dotyczące wspomagania żywieniowego w okresie koncepcyjnym, ciąży jak również niemowlęctwa.

W Konferencji zaplanowaliśmy 2 sesje tematyczne, w których omawiane zagadnienia zostaną przedstawione głównie w oparciu o opis przypadku, w celu połączenia teorii z praktyką zapraszamy do udziału w warsztatach. W tym roku po raz pierwszy zaplanowaliśmy sesję naukową-posterową, w ramach której zachęcamy Państwa do prezentowania wyników swoich badań. Wierzymy, że konferencja „Żywienie dziecka wczoraj i dziś” wpisze się na stałe do małopolskiego kalendarza wydarzeń naukowych poświęconych dietetyce pediatrycznej i żywieniu dzieci. Mamy nadzieję, że nasza konferencja stanie się także ważną platformą wymiany doświadczeń dla specjalistów zajmujących się problematyką żywienia dzieci i młodzieży.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

Dr Agnieszka Kozioł – Kozakowska
Kierownik Pracowni Dietetycznej, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Więcej informacji o konferencji na stronie http://zywieniedziecka.eu/

konfkrakowdzieci.jpg

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: