POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zapraszamy dietetyków i żywieniowców do współpracy w ramach programu edukacyjno-badawczego „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

Zapraszamy dietetyków, żywieniowców oraz osoby zajmujące się edukacją żywieniową dzieci i młodzieży do udziału w programie „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”. Przystąpienie do projektu umożliwi Państwu pozyskanie materiałów edukacyjnych niezbędnych do  prowadzenia  zajęć o tematyce żywieniowej wśród dzieci i młodzieży.

Dietetykom oferujemy możliwość prowadzenia poradnictwa dietetycznego wśród dzieci i młodzieży z nieprawidłową masą ciała, finansowanego przez PTD. Do prowadzenia poradnictwa uprawnieni będą dietetycy, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy w terminie do 28.02.2014 r.

Przystąpienie do programu następuje po wypełnieniu poniższego formularza zgłoszeniowego.  

Po poprawnym wypełnieniu formularza powinien pojawić się komunikat potwierdzający rejestrację. W przypadku braku tego komunikatu prosimy o wypełnienie formularza z wykorzystaniem innej przeglądarki internetowej. W przypadku dalszych problemów z rejestracją prosimy o kontakt z sekretariatem programu (Informacyjny dyżur telefoniczny: wtorek, środa, czwartek 16:00-18:00, numer: 518 431 823, mail: dietetycy@ptd.org.pl).

Więcej o zasadach współpracy: kliknij tutaj

Formularz ewaluacji lekcji – załącznik_1_formularz ewaluacji lekcji

Więcej o programie:  http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl/

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: