POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wydalanie sodu i potasu a gęstość mineralna kości u kobiet z choroba trzewną

W przebiegu choroby trzewnej często obserwuje się osłabione wchłaniania wapnia, co prowadzi do obniżonej gęstość kości, a w konsekwencji do zwiększonego ryzyka osteoporozy. Z utratą wapnia z organizmu i ubytkiem kości ściśle powiązane jest nadmierne wydalanie sodu. Autorzy prezentowanego badania podjęli próbę oceny gęstości mineralnej kości i wydalania sodu oraz wapnia w grupie 33 kobiet cierpiących na chorobę trzewną. Wykazano, że w grupie kobiet z nadmiernym wydalaniem sodu ( >100mmol Na/dzień) obserwowano znamiennie podwyższone wydalanie wapnia z moczem (4.9 mmol/dzień) w odniesieniu do kobiet, u których wydalanie sou było prawidłowe (3.4 mmol Ca/dzień). Zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy gęstością kości szyjki udowej a wydalaniem Na, oraz dodatnią – pomiędzy wydalaniem Na a wydalaniem Ca i wartością wskaźnika BMI. Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy wykazali zależność pomiędzy wydalaniem sodu a gęstością mineralną kości u kobiet z chorobą trzewną.

Źródło: Turner, K. M., Clifton, P. M., Keogh, J. B. Sodium and potassium excretion are related to bone mineral density in women with coeliac disease. Clin. Nutr. 2015; 34(2): 265-268

Opracowanie: Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Joanna Pieczyńska

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: