POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wpływ trenowania jogi na stężenie glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2

U pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy prowadzą siedzący tryb życia regularne ćwiczenia fizyczne, w tym joga, wydają się być korzystnym i ekonomicznym środkiem wspomagającym terapię cukrzycy typu 2. Celem badania była ocena wpływu treningów jogi na stężenie glukozy we krwi u osób zdrowych oraz z cukrzycą typu 2. Prospektywne badanie kliniczno-kontrolne prowadzone było przez dwa lata. Grupę badaną stanowiło 30 mężczyzn w wieku 36-55 lat z cukrzycą typu 2 trwającą przynajmniej rok, na zbilansowanej diecie oraz doustnych lekach hipoglikemizujących. Grupę badaną stanowili zdrowi mężczyźni – liczebnością i wiekiem dopasowani do grupy badanej. Wszystkim uczestnikom, po uprzednim przeszkoleniu, zalecono 6-miesięczny regularny trening jogi. Stężenia glukozy na czczo (fasting blood sugar, FBS) oraz po posiłku (post-prandial blood sugar, PPBS) oznaczano w okresie obserwacji, po 3 i 6 miesiącach regularnych ćwiczeń. Po 6-miesiącach systematycznych treningów jogi w obu grupach odnotowano znaczące obniżenie średnich wartości FBS i PPBS (p<0.001) w porównaniu do wartości przed rozpoczęciem treningów i po 3 miesiącach uczęszczania na zajęcia. Z kolei, porównując różnicę w wartościach mierzonych parametrów na początku obserwacji i po 3 miesiącach regularnych ćwiczeń zaobserwowano, że jedynie u osób z cukrzycą zmiany te były istotne (p<0.001). Wyniki przedstawionego badania pokazują, że regularny trening jogi jest skutecznym sposobem na obniżenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Źródło: Chimkode SM., Kumaran SD., Kanhere VV., Shivanna R. (2015): Effect of yoga on blood glucose levels in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2015; 9(4):CC01-3.

Oprac. E. Pałkowska, J. Wranicz

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: