POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wpływ spożycia cynamonu, kardamonu, szafranu i imbiru na wskaźniki kontroli glikemii, profilu lipidowego, stresu oksydacyjnego i procesów zapalnych u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Cukrzyca typu 2 może być wywołana zwiększonym stresem oksydacyjnym, procesami zapalnymi i hiperglikemią. Zauważono, że związki chemiczne pochodzenia roślinnego,fitochemikalia, znajdujące się w produktach ziołowych mają pozytywny wpływ na niektóre parametry i łagodzą powikłania cukrzycowe. Celem badania było określenie wpływu cynamonu, kardamonu, szafranu i imbiru jako dodatkowych środków wspierających terapię cukrzycy typu 2. Przeprowadzona randomizowana próba kliniczna objęła 204 pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do czterech grup interwencyjnych i jednej grupy kontrolnej. Każda grupa interwencyjna otrzymywała 3 szklankiczarnej herbaty oraz odpowiednio: grupa pierwsza - 3 gramy kardamonu, grupa druga - 3 gramy cynamonu,grupa trzecia - 3 gramy imbiru i grupa czwarta - 1 g szafranu. Grupa kontrolna przez 8 tygodni spożywała 3 szklanki czarnej herbaty, bez żadnych ziołowych produktów. Wskaźnikiprocesów zapalnych, stresu oksydacyjnego, poziomu glukozy we krwi na czczo, profilu lipidowego oraz parametry antropometryczne oceniono na początku badania oraz po 8 tygodniach interwencji. Po 8 tygodniach interwencji, spożycie cynamonu, kardamonu, imbiru i szafranu miało istotnie statystyczny wpływ na stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL oraz HDL w porównaniu z grupą kontrolną (p <0,05). Jednakże, nie wykazanożadnego wpływu produktów ziołowych na wskaźniki kontroli glikemii, parametry antropometryczne, markery stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego. Wśród grup interwencyjnych jedyniespożycie cynamonu wpływało w sposób znaczący na poziom glukozy we krwi na czczo. Badane produkty ziołowe miały istotnie korzystny wpływ na poziom cholesterolu, ale nie zaobserwowano takiego związku z wskaźnikami kontroli glikemii, stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego. Na podstawie niejednoznacznych wyników opisanych w literaturze, związek pomiędzy wpływem produktów ziołowych na różne parametry u chorych na cukrzycę typu 2 wymaga dalszych badań.

Źródło: Azimi P, Ghiasvand R, Feizi A, Hariri M, Abbasi B. Effects of Cinnamon, Cardamom, Saffron, and Ginger Consumption on Markers of Glycemic Control, Lipid Profile, Oxidative Stress, and Inflammation in Type 2 Diabetes Patients. The Review of Diabetic Studies. 2014;11(3-4):258-266

Opracowanie: E. Pałkowska, J. Wranicz

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: