POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wpływ konsumpcji żywności synbiotycznej na profil metaboliczny u pacjentów chorych na cukrzycę.

W związku z brakiem prowadzonych badań i rzetelnych wyników w tej tematyce, celem niniejszej pracy była analiza wpływu żywności synbiotycznej na profil metaboliczny, stan zapalny i stres oksydacyjny u pacjentów chorych na cukrzycę. Randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne typu cross-over z podwójnie ślepą próbą przeprowadzono z udziałem 62 pacjentów chorych na cukrzycę w wieku od 35 do 70 lat. Po dwutygodniowym okresie wstępnym, pacjentów losowo podzielono na dwie grupy - grupy badanej z żywnością synbiotyczną (n = 62) oraz grupy z żywnością kontrolną (n = 62), na okres 6 tygodni. Na żywność synbiotyczną składały się: probiotyczne żywe szczepy Lactobacillus sporogenes oraz inulina jako prebiotyk z izomaltem, sorbitolem i stewią, użytych jako słodzika. Żywność kontrolną (ta sama substancja, bez bakterii probiotycznych oraz prebiotyku w postaci inuliny) zapakowano w identycznych, co żywność synbiotyczną, 9-gramowych opakowaniach. Pacjenci zostali poproszeni o konsumowanie odpowiednio - żywności symbiotycznej i kontrolnej trzy razy dziennie. Próbki krwi na czczo pobrano na początku badaniu i po 6-tygodniowej interwencji, w celu oznaczenia profilu metabolicznego, białka ostrej fazy oznaczanego w teście hs-CRP i biomarkerów stresu oksydacyjnego. Spożywanie synbiotycznej żywności, w porównaniu z kontrolną, spowodowało znaczne obniżenie poziomu insuliny w surowicy krwi. Pomimo, iż nie udało się znaleźć istotnego statystycznie wpływu konsumpcji synbiotyków na poziom cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz wskaźnika HOMA-IR, odnotowano istotny wpływ na poziom glukozy na czczo, triglicerydów oraz cholesterolu frakcji HDL. Stwierdzono również znaczne obniżenie stężenia hs-CRP w surowicy w grupie spożywającej synbiotyki w porównaniu z grupą kontrolną. W przeprowadzonym badaniu wykazano, iż 6-tygodniowa konsumpcja żywności synbiotycznej u pacjentów z cukrzycą miała znaczący wpływ na poziom insuliny w surowicy, hs-CRP, a także kwasu moczowego i całkowitego stężenia glutationu.

Źródło: Asemi Z, Khorrami-Rad A, Alizadeh SA, Shakeri H, Esmaillzadeh A.: Effects of synbiotic food consumption on metabolic status of diabetic patients: a double-blind randomized cross-over controlled clinical trial.Clin Nutr. 2014 Apr;33(2):198-203.

Opracowanie: J. Wranicz

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: