POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Różnicujący efekt spożycia kofeiny u chory podatnych na zachorowanie na chorobę Parkinsona.

 

Zbadano czy spożycie kofeiny skutkuje różnicująco na badanych z wysoką i niską podatnością genetyczną na chorobę Parkinsona (PD). Badana grupa obejmowała 812 osób. Spożycie kofeiny oceniano na podstawie kwestionariusza ankiety oraz badania na obecność wariantu genu wywołującego chorobę Parkinsona (LRRK2 R1628P). Ryzyko zachorowania na PD u osób o wysokiej podatności genetycznej, nie spożywających kofeiny było 15 razy większe w porównaniu do osób o niskiej podatności spożywających kofeinę, podczas gdy u badanych o wysokiej podatności genetycznej lecz spożywających kofeinę ryzyko to było 3 razy większe. Spożycie kofeiny może znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona, znacznie bardziej u osób z wysoką podatnością genetyczną niż u osób mniej podatnych na tę chorobę.

Źródło: Prakash M. Kumar, Swe Swe Thet Paing, HuiHua Li, R. Pavanni, Y. Yuen, Y. Zhao, Eng King Tan Scientific Reports 5, Article number: 15492 (2015)

Opracowanie: Katarzyna Skrzatek

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: