POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Program konferencji "Standardy leczenia dietetycznego 2015 - otyłość" 10 października 2015 r., Warszawa

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 11.30 Sesja I: Epidemiologia, przyczyny i profilaktyka otyłości w systemie ochrony zdrowia

 • 9.30-9.38 Powitanie uczestników - dr inż. Danuta Gajewska
 • 9.38-9.45 Wyzwania dla zdrowia - związek dietetyki ze zdrowiem publicznym - prof. dr hab. Piotr Małkowski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 9.45-10.00 Interdyscyplinarny model opieki nad pacjentem z otyłością - prof. dr hab. Mirosław Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
 • 10.00-10.20 Leczenie chirurgiczne otyłości - dr hab. Wojciech Lisik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • 10.20-10.35 Wpływ leków przeciwcukrzycowych na masę ciała - prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk, Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii UM w Łodzi
 • 10.35-10.50  Choroby tarczycy a otyłość - dr hab. Wojciech Bik, Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • 10.50-11.15 Zastosowanie badań genetycznych w leczeniu otyłości - dr hab. Agata Chmurzyńska, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 11.15-11.30 Dyskusja 

11.30 – 12.15 Panel dyskusyjny: Kompleksowa opieka nad pacjentem otyłym wyzwaniem dla polskiego systemu ochrony zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz - Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Instytut Żywności i Żywienia, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk –  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Marzanna Bieńkowska – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, dr inż. Danuta Gajewska – Polskie Towarzystwo Dietetyki

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 15.00 Sesja II: Dietoterapia otyłości

 • 12.30-12.45 Bilans  energetyczny organizmu  - dr inż. Jacek Bujko, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 12.45-13.00 Otyłość a choroby neurodegeneracyjne - dr n. med. Agnieszka Baranowska - Bik, Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • 13.00-13.15 Opieka dietetyczna nad pacjentem bariatrycznym - dr n. med. Iwona Boniecka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 13.15-13.30 Problem współistnienia otyłości w leczeniu zespołu Pradera-Williego - mgr Maria Libura, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego
 • 13.30-13.45 Odpowiednie zaopatrzenie dzieci otyłych w witaminę D - ważny element terapii - dr n. med. Grażyna Rowicka, Poradnia Gastroenterologiczna, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • 13.45-14.00 Probiotyki – przyszłość w profilaktyce i leczeniu otyłości - dr n. med. Wojciech Marlicz, Katedra i Klinika Gastroenterologii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 14.00-14.15 Aspekty psychologiczne w leczeniu otyłości: gotowość pacjenta do podjęcia dietoterapii - mgr psych. Bianca-Beata Kotoro, Instytut Psychologiczno-Psychoseksuologiczny Terapii i Szkoleń działa w Warszawie
 • 14.15-14.30 Strategie dietetyczne i modyfikacja stylu życia u otyłego pacjenta z cukrzycą - doniesienia ze zjazdu ADA 2015 w Bostonie - dr n. med. Bartłomiej Matejko, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ w Krakowie
 • 14.30-14.45 Polskie standardy leczenia zachowawczego otyłości prostej dorosłych – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dietetyki 2015 – w imieniu zespołu dr inż. Danuta Gajewska (PTD) 
 • 14.45 – 15.00 dyskusja

15.00 – 16.00 Przerwa obiadowa

16.00 – 17.45 Sesja III: Skuteczność postępowania dietetycznego w leczeniu otyłości (Prezentacje prac badawczych i przypadków klinicznych)

1. Ocena możliwości zastosowania cateringu dietetycznego w celu edukacji żywieniowej pacjentów otyłych - Krystyna Pogoń, Piotr Pogoń, Magdalena Muszyńska
2. Ocena skuteczności programu redukcji masy ciała z wykorzystaniem diety wolumetrycznej w grupie kobiet - Joanna Myszkowska-Ryciak, Dorota Wysocka
3. Zachowania żywieniowe a wskaźnik masy ciała i wyrównanie metaboliczne osób z cukrzycą typu 2 - Katarzyna Kowalcze, Joanna Gromadzka-Ostrowska
4. Analiza możliwości obniżenia wartości energetycznej diety poprzez wykorzystanie produktów niskokalorycznych - Dorota Nowak, Mariola Nakonieczna, Ewa Gondek
5. Wieloetapowość leczenia chirurgicznego otyłości. Wybór czy konieczność? - Ewelina Kaniewska, Agata Gaździńska, Mariusz Wyleżoł
6. Rola dietoterapii w leczeniu zaburzeń tarczycowych wybranej grupy kobiet - Dominika Gier
7. Ocena wiedzy pacjentów zakwalifikowanych do operacji bariatrycznych na temat diety po chirurgicznym leczeniu otyłości - Julita Bołtromiuk, Iwona Boniecka,  Krzysztof Paśnik, Jacek Dadan
8. Ocena zawartości wybranych mikroelementów w wieloziołowych produktach funkcjonalnych wspomagających redukcję masy ciała - Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak
9. Efektywność poradnictwa dietetycznego w terapii zespołu metabolicznego –  studium przypadku  - Danuta Gajewska, Maria Ździeborska
17.35 – 17.45 dyskusja

17.45 – 18.00 Podsumowanie Konferencji, wręczenie certyfikatów

Za udział w konferencji lekarzowi przysługuje 7 punktów edukacyjnych.

Za udział w konferencji farmaceucie przysługują 2 punkty edukacyjne.

Termin: 10 października 2015 r.

Miejsce Konferencji: Hotel Marriott, Al. Jerozolismkie 65/79, Warszawa

 Za udział w konferencji lekarzowi przysługuje 7 punktów edukacyjnych. 

Rejestracja i więcej informacji w zakładce: http://ptd.org.pl/standardy-2015

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: