POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Podsumowanie debaty o sklepikach szkolnych

22 listopada 2012 r. Fundacja Banku Ochrony Środowiska wraz z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW zorganizowali pierwszą, otwartą debatę społeczną nad projektem ustawy zakazującym sprzedaży i reklamy tzw. „żywności śmieciowej” w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i gimnazjach.

Przedstawiciele wielu resortów, instytucji, organizacji pozarządowych, organizacji producentów żywności, a także nauczyciele i rodzice dyskutowali o tym, czy zasadne jest wprowadzenie proponowanych regulacji prawnych odnośnie  żywienia w placówkach oświatowych.

Prof. Marek Naruszewicz, jeden z głównych autorów projektu ustawy rozpoczął dyskusję  zwracając uwagę na problem niewłaściwego żywienia dzieci, a także na ekonomiczne i społeczne skutki tego zjawiska w przyszłości. Przedstawiciele kluczowych resortów: Ministerstwa Zdrowia, Edukacji Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparli propozycję nowej ustawy, jednocześnie zwracając uwagę na to, iż same regulacje prawne nie rozwiążą problemu.

Na niespójności merytoryczne w przedstawionym projekcie ustawy wskazywał Andrzej Gantner – dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Podczas debaty przedstawiono również przykłady zrealizowanych programów mających na celu edukację zdrowotną.

Dyskusję trafnie podsumowała dr Danuta Gajewska, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Postawiła uczestnikom pytanie: sklepik szkolny czy sklepik w szkole? Wyjaśniła, iż gdyby do szkół wprowadzono zintegrowany system żywienia,  sklepiki w szkole nie byłyby potrzebne.

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: