POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych

5 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Ewa Lange i Joanna Myszkowska-Ryciak wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez Porozumienie Zawodów Medycznych. PZM tworzą ogólnopolskie związki zawodowe reprezentujące różne zawody medyczne: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Dietetycy również zaangażowali się w działania PZM pomimo braku związku zawodowego reprezentującego zawód dietetyka. Zostali również wymienieni wśród innych zawodów medycznych w ulotkach informacyjnych PZM. W działania dietetyków można zaangażować się na stronie https://www.facebook.com/events/921116424664869/?active_tab=posts

Głównym postulatem PZM jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do minimum 6,8% PKB. Podczas spotkania ustalono datę manifestacji wszystkich zawodów medycznych zwracającej uwagę Rządu, społeczeństwa oraz mediów na trudną sytuację w ochronie zdrowia, na 24 września 2016 r. na godzinę 12.00 (Warszawa), jak również skierowano pisma do prezesa PIS oraz premier RP dotyczące konieczności działań naprawczych w służbie zdrowia.

Polskie Towarzystwo Dietetyki zgadza się z postulatami PZM.  Jednak uważamy, że nie rozwiązuje to problemu braku regulacji prawnych zawodu dietetyka w Polsce, co zostało przez nas podniesione w czasie dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami PZM na stronie internetowej https://www.facebook.com/PorozumienieZawodowMedycznych.

List otwarty PZM do Pani Premier Beaty Szydło: http://www.petycjeonline.com/listotwartyodpzmdopremier

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: